Том 64 (2021): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право

Опубліковано: 2021-08-14

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Розділ 11. Міжнародне право