Том 3 № 82 (2024): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право

Опубліковано: 2024-06-10

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Розділ 11. Міжнародне право