Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов’язаних із зараженням венеричною хворобою

Автор(и)

  • О. В. Кузьменко кандидат юїридичних наук, доцент, завідувач відділу науково-організаційного забезпечення та видавничої діяльності НДЦ «Інститут соціально-правових та політичних досліджень ім. О. Яременка» УДУ імені Михайла Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0002-6117-523X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.13

Ключові слова:

криміналістична характеристика, кримінальне правопорушення, зараження венеричною хворобою, спосіб вчинення злочину, типові сліди злочину

Анотація

Стаття присвячена криміналістичній характеристиці кримінальних правопорушень, пов’язаних із зараженням венеричною хворобою. Встановлено, що венеричні хвороби – це інфекційні хвороби, об’єднані в одну групу за шляхом їх передачі – в основному статевим. ВООЗ до них відносять понад 20 нозологічних форм, серед яких класичні венеричні захворювання, низка вірусних інфекцій, велика група урогенітальних інфекцій та багато інших захворювань. Передавання цих хвороб можливе не лише при статевому контакті, але й при проходженні плода через родові шляхи хворої матері, контактно-побутовим, трансплацентарним, гемотрансфузійним шляхами. Джерелом зараження можуть бути здоровий бактеріоносій, хвора людина, хвора (інфікована) мати, інфіковані предмети туалету.

Зазначено, що методика розслідування не може передбачити вичерпного переліку всіх обставин, що повинні бути з’ясовані при розслідуванні конкретного кримінального правопорушення. Завдання слідчого як раз і має полягати в тому, щоб конкретизувати і доповнити типовий перелік у відповідності зі специфікою даного конкретного випадку. Необхідно пам’ятати, що криміналістична характеристика кримінального правопорушення – це наукова абстракція, що містить лише ймовірне знання. Дані, що містяться в ній, носять лише орієнтуючий характер і полегшують висування версій і визначення напрямків розслідування.

Автором зроблено висновок, що до елементів криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, пов’язаних із зараженням венеричною хворобою можна віднести: спосіб та сліди злочину, а також предмет злочинного посягання, особа потерпілого та особа злочинця.

Крім того встановлено, що найбільш розповсюдженим способом вчинення даної категорії кримінальних правопорушень, звичайно, є статеві відносини. На другому місці – зараження «побутовим» шляхом. При цьому венеричні захворювання можуть передаватися двома шляхами: прямим (наприклад, через прямий контакт шкіри або слизових оболонок) та непрямим (наприклад, коли вірус потрапляє на відкриту рану або слизову оболонку через контакт з предметами домашнього вжитку, на яких вірус може залишитися).

Крім того, зараження венеричними хворобами може відбутися через недбале виконання професійних обов’язків особою, незважаючи на те, що в медичних установах застосовуються всі можливі заходи для запобігання таким захворюванням. Наприклад, існують випадки зараження під час проведення медичних процедур, таких як переливання крові, пересадка органів, штучне запліднення та інші медичні маніпуляції.

Посилання

Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/ (дата звернення 11.04.2024).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 11.04.2024).

Осипенко І.П. Криміналістика (Методика розслідування окремих видів злочинів): навч. посіб. Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2018. 292 с.

Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 2 / за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Малярової. Харків, 2018. 312 с.

Павелко Ю.Р. Криміналістична характеристика злочинів як невід’ємний елемент методики розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням віл-інфекцією чи іншою невиліковною інфекційною або венеричною хворобою. Науковий вісних Херсонського державного університету. 2017. Вип. 3, Том 2. С. 141–144.

Павелко Ю.Р. Методика розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2019. 235 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність