Застосування примусових заходів виховного характеру у виді застереження: ефективність та доцільність застосування при звільненні від покарання

Автор(и)

  • В. О. Шморгун аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.7

Ключові слова:

застереження, звільнення від покарання, неповнолітні, примусові заходи виховного характеру, кримінальне право

Анотація

Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру є особливим заходом кримінально-правового характеру, який застосовується виключно до неповнолітніх, які вчинили кримінальний проступок або нетяжкий злочин. Зі змісту норм ст.ст. 97, 105 КК України слідує, що примусові заходи виховного характеру не є покаранням. Вони є альтернативою кримінальному покаранню, що надає можливість неповнолітній особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, виправитися без призначення їй покарання. Вказані заходи є заходами виховання, переконання, соціальної підтримки та контролю. Разом з тим, примусові заходи виховного характеру пов’язані з певними обмеженнями для особи, до якої вони застосовані. Основною метою застосування примусових заходів виховного характеру є забезпечення інтересів неповнолітнього. Тому, навіть незважаючи на те, що Указом Президента України від 22.02.2024 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, застосування примусових заходів виховного характеру в умовах воєнного стану здійснюється у звичайному порядку. В статті проаналізована мета застосування примусових заходів виховного характеру. Вказано, що діючий КК України не містить визначення як самого поняття примусових заходів виховного характеру, так і кожного з його видів, а також мети їх застосування, що, в свою чергу, не дозволяє визначити ефективність кожного виду такого заходу при звільненні неповнолітнього від покарання. Звернуто увагу, що застосування примусових заходів виховного характеру характеризується цілою низкою проблемних і дискусійних питань щодо можливості, доцільності та ефективності їх застосування. Показана відсутність єдності практики застосування судами примусових заходів виховного характеру у вигляді застереження при звільненні неповнолітнього від покарання. Враховуючи неефективність застосування такого примусового заходу виховного характеру як застереження при звільненні особи, яка вироком суду визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення, від покарання, запропоновано виключити застереження з переліку видів примусових заходів, які можуть бути застосовані у разі звільнення неповнолітнього від покарання.

Посилання

Керівні принципи ООН для попередження злочинності серед неповнолітніх (Єр-Риядські керівні принципи, 1990 року): Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей, частина 1. Київ : Логос, 2001. 595 с.

Мінімальні стандартні правила ООН, які стосуються судочинства неповнолітніх («Пекінські правила», 1995 року): Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей, частина 1. Київ : Логос, 2001. 595 с.

Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні: Указ Президента України від 24 травня 2011 р. № 597/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597/2011#Text (дата звернення: 13.04.2024).

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 13.04.2024).

Постанова Верховного Суду від 09 жовтня 2023 р. у справі № 233/2288/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114228604 (дата звернення: 13.04.2024).

Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06 (дата звернення: 13.04.2024).

Постанова Верховного Суду від 10 червня 2020 р. у справі № 161/7253/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89977675 (дата звернення: 13.04.2024).

Нікіфорова Т.І. Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового характеру: Навчальний посібник. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 175 с. URL: http://old.univer.km.ua/statti/Posibnik_TPZZKPKh.pdf (дата звернення: 13.04.2024).

Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія. Київ: Атіка, 2004. 240 с.

Яцун О.С. Особливості кримінального покарання неповнолітніх: автореф. дис… канд. юрид. наук: Львів, 2009. 22 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/183/1/yatcyn.pdf.

Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2004. 20 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/50594985.pdf (дата звернення: 13.04.2024).

Саско О.І. Дискусійні аспекти ефективного застосування примусових заходів виховного характеру. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, (3(9), 170–179. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-3(9)-170-179.

Постанова Верховного Суду від 12 квітня 2018 року у справі № 198/8/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73438119 (дата звернення: 13.04.2024).

Про практику здійснення судами кримінального провадження щодо неповнолітніх : Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 січня 2017 р. URL: https://zib.com.ua/ua/print/127476-list_vssu_vid_16012017_223-6604-17_pro_praktiku_zdiysnennya_.html (дата звернення: 13.04.2024).

Постанова Верховного Суду від 10 вересня 2020 року у справі № 168/625/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91555152 (дата звернення: 13.04.2024).

Шевченко Є.М. Виконання ухвал суду про застосування примусових заходів виховного характеру: теорія та практика. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 9-2 том 2. URL: http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc9-2/part_2/39.pdf (дата звернення: 13.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право