Законність та допустимість доказів у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • Я. Матіс External doctoral student in the field of criminal law Faculty of law of Matej Bel University, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.17

Ключові слова:

доказ, відео- та аудіозаписи, приватний запис, доказування

Анотація

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в останні десятиліття глибоко вплинув на різні сфери життя суспільства, в тому числі на правове поле. Цей вплив особливо помітний у матеріальному кримінальному праві, де з’явилися нові явища, і в кримінальному процесуальному праві, де були впроваджені інноваційні інструменти для полегшення збору необхідної інформації для справедливого та ефективного судочинства. Серед цих інструментів сучасні технології запису, що охоплюють візуальні, аудіо- та аудіовізуальні формати, набули особливого значення завдяки своїй ролі в документуванні подій та доказуванні у кримінальному провадженні. Відповідно до правових норм, таких як стаття 10(21) Кримінально-процесуального кодексу, ці записи класифікуються як інформаційно-технічні засоби, якщо вони відповідають визначеним критеріям, і в першу чергу слугують важливими джерелами доказів, що фіксують звук, зображення або їх комбінацію. Однак проблеми виникають тоді, коли сторони кримінального провадження самостійно отримують такі записи з метою надання їх правоохоронним органам або суду непомітно та конфіденційно. Це зумовлює необхідність чіткого розмежування записів, отриманих у процесуальному порядку, регламентованому статтею 114 Кримінального процесуального кодексу, та записів, отриманих ззовні. Встановлення таких відмінностей є ключовим для дотримання цілісності та законності доказів, представлених у кримінальному провадженні, забезпечення справедливості та прозорості у здійсненні правосуддя. У цій статті ми проаналізуємо поняття недопустимості та допустимості доказів у контексті кримінального провадження. Метою є висвітлення їхнього взаємозв’язку та виокремлення ключових аспектів. Особливу увагу буде приділено питанню приватних записів як доказів. Ми проаналізуємо умови, за яких приватний запис може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні. Ми візьмемо до уваги відповідну судову практику та практику Європейського суду з прав людини. У цій роботі всебічно проаналізовано питання допустимості та законності доказів у кримінальному провадженні, з особливим акцентом на приватних записах як доказах. Документ має забезпечити комплексний огляд проблеми та допомогти у вирішенні практичних питань, що виникають у цьому контексті.

Посилання

Mathern, V.: Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984, s. 107.

Nett, A.: Plody z otráveného stromu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 9, 45.

Burda, E.: Teoretické a praktické problémy dokazovania. Proceedings of the national conference with international participation held on 15 December 2008. Bratislava: BVŠP, 2008, s. 23.

Syrový, I.: Použitie nezákonne získaného dôkazu v trestnom konaní. In :Bulletin of the Slovak Bar Association, č. 3/2007, s. 7–14.

Šimovček, I.: Teoretické a praktické problémy dokazovania. In: Proceedings of the national conference with international participation held on 15 December 2008. Bratislava: BVŠP, 200, s. 255.

Šimovič, Štefan.: Trestné dokazovanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018.

Polák, P. – TALAPKA, M.: Prípustnosť využitia dôkazov získaných použitím informačno-technických prostriedkov pre účely trestného konania. 2017. 145 p.

Act No. 301/2005 Coll., the Criminal Procedure Code

Šamko, Peter. 2014. Nezákonné a nepoužiteľné dôkazy. Publikované: 06.12.2014.Online. https://www.pravnelisty.sk/clanky/a321-nezakonne-a-nepouzitelne-dokazy [cited 04.11.2024]

Šamko, Peter. Skutočne možno použiť v trestnom konaní nezákonné dôkazy získané súkromnými osobami. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní–možnosti a perspektívy. In: Proceedings of the scientific conference held on 4th of April 2019/J. Záhora (ed), 115–128.

Decision of the ECtHR of 12.7.1988, no. 10862/84.

Zaoralová, P.: Procesní použitelnost dukazu v trestním řízení a její meze. Prague: Leges, 2018, s. 59–73.

Nejedlý, J.: Zákonnost dukazu v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základných svobod. Charles University in Prague, Faculty of Law: Prague, 2013, s. 96 a nasl.

Šamko, Peter: Skutočne možno použiť v trestnom konaní nezákonné dôkazy získané súkromnými osobami. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní–možnosti a perspektívy. In: Proceedings of the scientific conference held on 4th of April 2019/J. Záhora (ed), 115–128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність