Захист прав дитини під час міждержавного усиновлення

Автор(и)

  • А. Є. Зубарева кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0000-0003-3994-2698

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.34

Ключові слова:

захист прав дитини, міжнародний договір, міждержавне усиновлення, міжнародне усиновлення, усиновлення з іноземним елементом

Анотація

Стаття присвячена дослідженню захисту прав дитини під час міждержавного усиновлення. У ній визначено поняття міждержавного усиновлення, а також виділено три групи міжнародних багатосторонніх договорів, які охоплюють стандарти та гарантії захисту прав та інтересів дітей у вказаному питанні. Серед них проаналізовано Конвенцію ООН про права дитини 1989 р., Конвенцію про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення 1993 р. та Європейську конвенцію з усиновлення дітей (переглянуту) 2008 р. У статті з’ясовано, що держави у питаннях міждержавного усиновлення повинні діяти в межах найкращих інтересів дитини, дозволяти міждержавне усиновлення лише за допомогою компетентних органів та згідно закону, вживати усіх необхідних заходів, щоб міждержавне усиновлення дитини в іншій країні не призводило до невиправданих фінансових вигод усиновлювачів, а також держави запобігають протиправним діянням, які мають на меті викрадення, продаж чи торгівлю дітьми. У статті також наголошується, що для ефективного здійснення міждержавного усиновлення потрібно: радитись з дитиною щодо бажання бути усиновленою, належним чином інформували її про наслідки усиновлення та отримувати добровільну згоду дитини, якщо така потрібна; брати до уваги бажання та думку дитини; а також така згода не може бути надана за винагородження чи компенсацію будь-якого роду. Розглянуто практику національного захисту прав дитини під час міждержавного усиновлення, зокрема таких держав як: Австралія, Україна, Тайвань та Індонезія. Згідно цієї практики вказано, що держави на національному рівні створюють чіткі умови щодо захисту прав дітей під час міждержавного усиновлення (це стосується меж мінімального та максимального віку усиновлювачів, їх психічного та фізичного здоров’я, фінансової спроможності для виховання дитини, наявності певного строку шлюбних відносин тощо), які є вищими за стандарти вказані у конвенціях. Держави також вказують, за яких підстав можна дозволити усиновлювати дитину (її вік, особливості, здоров’я, бажання, добровільна згода тощо). Крім того держави здійснюють аналіз потреб, які виникають під час та після міждержавного усиновлення та надають консультації і послуги підтримки щодо розшуку біологічних родичів, культурної ідентичності дітей та іншу практичну підтримку для усиновлених та усиновлювачів.

Посилання

Högbacka R. Intercountry Adoption, Countries of Origin, and Biological Families. ISS Working Paper. 2014. № 598. Р. 1–19.

Loon H.V. Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption. The International Journal of Children’s Rights. 1995. № 3. Р. 463–468.

Davies M. Intercountry Adoption, Children’s Rights and the Politics of Rescue. Adoption & Fostering. 2011. 35(4): Р. 50–62.

Csete J., Willis R.A. Rights as recourse: globalized motherhood and human rights. The Globalization of Motherhood. 1st Edition. 2010. 288 р.

Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. Організація Об’єднаних Націй. № 789-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.

Sánchez-Sandoval Y., Jiménez-Luque N., Melero S., Luque V., Verdugo L. Support Needs and Post-Adoption Resources for Adopted Adults: A Systematic Review. The British Journal of Social Work. 2020. № 50 (6): Р. 1775–1795.

Ching-Hsuan Lin, Margaret Spencer and other. Changing nature of adoption and need for post-adoption services: Intercountry adoption practice in Taiwan and Australia. International Social Work. 2021. № 66 (3). P. 636–654.

Гаро Г., Гретченко Л., Савицька С., Вітліна М. Усиновлення дитини, що проживає в Україні. Рекомендації для іноземних громадян та громадян України, які постійно проживають за кордоном. Комітет з сімейного права НААУ Центр «Адвокат дитини» ВША НААУ 2023. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/2.pdf.

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 08.10.2008 р. Постанови Кабінету Міністрів України. № 905. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF#Text.

Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п’яти років Наказ від 27.12.2011 р. Міністерства охорони здоров’я України. № 973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0352-12#Text.

Сімейний Кодекс України від 10.01.2002 р. Верховна Рада України. № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text.

Ching-Hsuan Lin, Margaret Spencer and other. Changing nature of adoption and need for post-adoption services: Intercountry adoption practice in Taiwan and Australia. International Social Work. 2021. № 66 (3). P. 636–654.

Kusumawati L. Legal Status Of Adopted Child And Foster Child, His Inheritance Rights To The Estate Of His Adoptive Parents. American Journal of Multidisciplinary Research & Development (AJMRD). 2024. № 06 (2). P. 55–65.

Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993 р. Організація Об’єднаних Націй. № 995_365. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_365#Text.

Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) від 27.11.2008 р. Рада Європи. № 994_a17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a17#Text.

Чернік С.Д. Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута): проблемні аспекти. Наукові записки. Серія: Право. 2023. Вип. 14. С. 219–223.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10