Відмова у видачі особи в порядку екстрадиції як гарантія захисту прав людини: проблемні аспекти

Автор(и)

  • В. І. Чебан кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії права та прав людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0001-9821-5496

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.43

Ключові слова:

видача особи, екстрадиція, гарантії захисту прав людини, екстрадиційний запит, підстави відмови в екстрадиції

Анотація

Ця стаття присвячена проблемним аспектам реалізації процедури екстрадиції при наданні правової допомоги у кримінальних справах. Автором було поставлено мету дослідити основні підстави відмови у видачі особи в порядку екстрадиції в контексті забезпечення прав людини. До елементів наукової новизни дослідження слід віднести наступні висновки, результати та пропозиції автора: по-перше, обґрунтовано, що в сучасних умовах за жодних підстав екстрадиція не повинна порушувати права людини, що обумовлюється антропоцентричим вектором розвитку, як внутрішньонаціональних правових систем, так і міжнародної правової системи; по-друге, запропоновано розрізняти два різновиди екстрадиції: міждержавну та міжнародну; по-третє, автором доведено, що контроль за дотриманням прав людини державою, що видала особу, може включати наступне: право на перевірку стану дотримання прав людини, право на зустріч з екстрадийованою особою з метою з’ясування її реального становища, право вимагати надавати звіт від запитуваної держави про стан дотримання прав екстрадийованої особи, право вимагати повернути екстрадийовану особу у разі порушенні її прав; по-четверте, внесено пропозицію запровадити на рівні внутрішнього національного кримінального процесуального законодавства видачу усіх без виключення індивідів, у тому числі і власних громадян, яких підозрюють у вчиненні міжнародних злочинів чи засуджено за такі злочини на підставі вироку суду, що сприятиме не тільки унеможливленню ситуації уникнення винних осіб від відповідальності, а й слугуватиме певним превентивним заходом. Робиться висновок про те, що процедура екстрадиції є доволі складною, яка може супроводжуватися певними труднощами на практиці, але це за жодних обставин не означає, що учасники таких відносин мають нівелювати правами людини, порушуючи їх чи ігноруючи ними.

Посилання

Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I. Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 244 с.

Березняк В.С. Сучасні тенденції розвитку та застосування екстрадиції: європейський ордер на арешт. Право України. 2006. № 11. С. 149–152.

Європейська конвенція про видачу правопорушників, 13.12.1957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033#Text.

Зaгaльна дeклaрaцiя прaв людини 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

За що припинили українське громадянство Саакашвілі? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28643291.html.

Закон України «Про громадянство України», 18.01.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text.

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 22.09.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (з протоколами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України, 13.04.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Кушнір І. Екстрадиція у світлі Конвенції про захист прав і основоположних свобод. Юридичний журнал. 2006. № 5. С. 37.

Маланчук П.М., Молчанова А.П. Видача особи (екстрадиція) у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру. Правові горизонти. 2017. № 3. С. 86–91.

Міжнародний пaкт прo грoмaдянcькi тa пoлiтичнi прaвa 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.

Нестеренко С.С. Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції: монографія. Одеса: Фенікс, 2011. 192 с.

Римський Статут Міжнародного кримінального суду, 17.07.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text.

Statement by Prosecutor Karim A.A. Khan KC on the issuance of arrest warrants against President Vladimir Putin and Ms Maria Lvova-Belova. Source: Office of the Prosecutor. URL: https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-karim-khan-kc-issuance-arrest-warrants-against-president-vladimir-putin.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10