Проблеми недосконалості понятійного апарату, системи негласних слідчих (розшукових) дій, визначення їх процесуальних форм

Автор(и)

  • О. Бабіков керуючий партнер АО «DEFENSORES», кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права та процесу Київського авіаційного університету, Україна https://orcid.org/0000-0003-4003-5198

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.8

Ключові слова:

понятійний апарат, Кримінальний процесуальний кодекс України, негласні слідчі (розшукові) дії, процесуальні форми, методи НС(Р)Д

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблем недосконалості понятійного апарату системи негласних слідчих (розшукових) дій, визначення їх процесуальних форм. Підкреслено невдалий підхід законодавця до визначення системи негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України, що передбачає їх розмежування на ті, що пов’язані з втручанням у приватне спілкування та інші, неоднозначність формулювань та відсутність чітких критеріїв таких понять як: «факт проведення негласних слідчих (розшукових) дій», «метод негласних слідчих (розшукових) дій»; «винятковість» – неможливості отримати відомості у інший спосіб; «інша особа», яка може залучатися до проведення негласних слідчих (розшукових) дій; «обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення» як правова та фактична підстава для обмеження прав і свобод людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій; «результати негласних слідчих (розшукових) дій» в контексті повідомлення особи, щодо якої вона проводилася; зміст поняття «приватне» та «приватне спілкування» та багато інших. Вказано на те, що недосконалість понятійного апарату ускладнює розуміння певних заходів негласного одержання та фіксації інформації як однієї або декілька процесуальних дій, що пов’язані між собою, проте є різними за змістом, порядком проведення та особливостями фіксації. Автором зокрема запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми шляхом внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, так і шляхом конкретизації їх змісту в Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, для визначення та конкретизації меж допустимого втручання в приватне життя, що може дозволити собі сучасна демократична правова держава.

Посилання

Панов М. Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: методологічні аспекти. Вісник До 10-річчя Академії правових наук України.2. Рішення Європейського суду з прав людини. NIEMIETZ v. GERMANY, 16.12.1992. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B”itemid”:[“001-57887”]%7D (date of access: 21.03.2024).

Davies S. Big Brother: Britain’s Web of Surveillance and the New Technological Order. Pan, 1996.

Smith R.E. Ben Franklin’s Web Site 6. Sheridan Books 2000.

Gavison R. Privacy and the Limits of Law. 89 Yale Law Journal 421, 428 (1980).

Приватність і права людини. Privacy International. 2002. URL: http://library.khpg.org/index.php?id=928437562 (дата звернення: 21.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність