Еволюція норми з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, як об’єктивно обумовлений процес європеїзації кримінального законодавства України

Автор(и)

  • Д. Кривонос аспірант кафедри кримінального права, детектив Національного антикорупційного бюро України, Україна https://orcid.org/0009-0008-6171-1793

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.3

Ключові слова:

легалізація, відмивання, предикат, майно, кримінальне правопорушення, кримінальна відповідальність, національне законодавство, міжнародне законодавство

Анотація

Легалізація (відмивання) майна є за своєю природою високо латентною злочинною діяльністю, тому великі обсяги коштів, які мають злочинне походження, «забруднюють» світову фінансову систему, створюючи загрози для світової економіки. З метою посилення ефективності переслідування за відмивання коштів цивілізовані країни рухаються до активізації боротьби з відмиванням брудних активів та її глобалізації, до якої долучаються все більше країн світу, серед яких й Україна. З цією метою встановлюються та впроваджуються загальні міжнародні стандарти, які мають бути імплементовані країнами у власну правову систему. Національний законодавець, вирішуючи ці виклики, систематично вносить зміни до норми з легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Стаття присвячена питанню дослідження впливу глобалізаційних та гармонізаційних процесів, які відбуваються у вітчизняному кримінальному законодавстві у зв’язку із євроінтеграційним спрямуванням України, на трансформацію норми, яка передбачає кримінальну відповідальність за відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

У цій статті автором проаналізовано еволюцію норми з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у кримінальному законодавстві, починаючи з її включенням до Кримінального кодексу України 2001 року та подальшою трансформацією, через призму загальноєвропейських тенденцій у боротьбі з легалізацією.

Крім того, автором досліджено точки зору вітчизняних науковців з кримінального права та практикуючих юристів, їх спільність та відмінність на диспозицію статті з легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та її розвиток у вітчизняному законодавстві.

За результатами дослідження автором статті зроблено висновки про вплив міжнародного та європейського законодавства, яке регулює сферу боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, на національне кримінальне законодавство та необхідність подальшого удосконалення норми про кримінальну відповідальність за аналізоване кримінальне правопорушення.

Посилання

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990 (ратифіковано із заявами і застереженнями Законом № 738/97-ВР (738/97-ВР) від 17.12.97) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text (дата звернення 02.04.2024).

Кримінальний кодекс України. Документ 2341-III, перша редакція від 05.04.2001. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20010405#o1148 (дата звернення 02.04.2024).

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України» № 430-IV (430-15) від 16.01.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-15#Text (дата звернення 02.04.2024).

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (ратифіковано з заявами і застереженнями Законом України № 2698-VI (2698-17) від 17.11.2010), офіційний переклад, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948 (дата звернення 02.04.2024).

Ханін С.Г. Особливості ст. 209 ККУ: хто визначає, чи майно набуто злочинним шляхом? Блог адвоката Семена Ханіна. Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА. Дата публікації 26.09.2022. URL: https://pravo.ua/osoblyvosti-st-209-kku-khto-vyznachaie-chy-maino-nabute-zlochynnym-shliakhom-bloh-advokata-semena-khanina/ (дата звернення 02.04.2024).

Олег Добровольський. Особливості та законні підстави для відкриття кримінального провадження та обвинувачення особи у злочині, який потребує предикату, зокрема за ст.209 КК України. Блог. Дата публікації 04.10.2022. URL: https://id-legalgroup.com/blog/osoblivosti-ta-zakonni-pidstavi-dlya-vidkrittya-kriminalnogo-provadjennya-ta-obvinyvachennya-osobi-y-zlochini-yakii-potrebyie-predikaty-zokrema-za-st-209-kk-ykrajni-oleg-dobrovolskii-partner-id- legal/ (дата звернення 02.04.2024).

Дудоров О.О. та Третиченко Т.М. Визначення предмету злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України, у світлі положень і тенденцій розвитку загальноєвропейськаого антилегалізаційного законодавства. Міжнародний журнал «Право і суспільство». URL: file:///C:/Users/d.krivonos/Downloads/igorkozych,+dudorov.pdf (дата звернення 05.04.2024).

Пояснювальна записка до законопроєкту «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp roc34?id=&pf3511=66949&pf35401=502256 (дата звернення 11.04.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право