Відповідальність судновласника за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю моряка

Автор(и)

  • І. Данилова адвокат, ст. викладач кафедри приватно-правових дисциплін та морського права Навчально-наукового морського гуманітарного інституту Одеського національного морського університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-3174-477X
  • О. Кузніченко кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедрою приватно-правових дисциплін та морського права Навчально-наукового морського гуманітарного інституту Одеського національного морського університету, Україна https://orcid.org/0000-0001-6224-632X
  • В. Рибальченко керівник юридичного відділу United Multimodal Services Sp. z O.O., адвокатеса, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.32

Ключові слова:

міжнародне право, морське право, трудове право, цивільно-правова відповідальність, відповідальність судновласника, компенсація від судновласника, страхування моряків

Анотація

У статті досліджується актуальна проблематика відповідальності судновласника за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю моряка. Все частіше виникають питання, які стосуються стягнення компенсації за втрату моряком працездатності під час рейсу на судні. Важливим аспектом наявності можливості стягнути компенсацію за шкоду здоров’ю моряку є наявність обов’язкової умови – шкода має настати у зв’язку з виконанням обов’язків на судні, а одним з обов’язкових документів для відшкодування шкоди внаслідок тимчасової або повної непрацездатності є наявність висновку Медико-соціальної експертної комісії, в якій обов’язково має бути зазначено, що шкода здоров’ю відбулася на судні під час виконання моряком своїх обов’язків. В такому випадку судновласник несе матеріальне відшкодування коштів, які виникли у зв’язку з тривалим лікуванням, тривалою або повною непрацездатністю.

Підкреслюється, що одним з важливих питань є стягнення компенсації при смерті моряка або ситуації, коли моряк зник безвісти під час рейсу. У випадку, якщо внаслідок виконання трудових обов’язків на судні чи у зв’язку з отриманою шкодою здоров’ю моряк помирає на судні, його найближчим родичам належить матеріальна компенсація. Вона призначена для підтримки рівня життя членів сім’ї моряка, який у них був до його смерті. Незважаючи на те, що такі виплати, як правило, передбачаються трудовими контрактами моряків чи колективними договорами, судновласник не завжди виплачує їх добровільно. В такому випадку, родичі моряка мають права на звернення до суду. Крім того, якщо в діях судновласника встановлена вина в нещасному випадку, що спричинив смерть моряка, то родичі моряка мають право на стягнення компенсації за контрактом та понад суми контракту у вигляді заробітку моряка, який довелося б йому отримати, і навіть моральну шкоду.

Щодо проблеми страхування моряків, то зазначається: згідно звичайної практики страхування остання здійснюється судновласником, однак на моряків, які перебувають на судні, виконуючи свої трудові обов’язки не розповсюджується дія цієї страховки. Найчастіше судновласник страхує не самого моряка, а свою відповідальність перед екіпажем (P&I страхування). Це означає, що у випадку травми на судні моряк може вимагати компенсації від судновласника, а не від страхової компанії. Якщо судновласник виплатить моряку чи його сім’ї компенсацію, тоді страхова компанія відшкодує судновласнику ці витрати.

Зауважується, що у зв’язку з наданням допомоги морякам, які отримали шкоду здоров’ю під час рейсу, або їх сім’ям дуже часто застосовується такий вид забезпечення як арешт судна. Арешт судна часто виникає до початку судового процесу по справі, а в деяких випадках призводить до виконання судновласником вимог моряків чи їх сімей чи досягнення консенсусу за допомогою дієвого інструменту медіації.

Посилання

Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU02257.

Mehrkens H.H., Geiger P.M. Guide port. 2005. 62 p.

Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text.

Бінарне лекційне заняття «Відповідальність судновласника за життя та здоров’я моряків». URL: https://onmu.org.ua/ua/nnmgi/mgi-news/3650-law-binary-session-shipowner-s-resp-life-seafarers-2023.html.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10