Виконання рішення Європейського суду з прав людини в справі «Полях та інші проти України»

Автор(и)

  • Ю. А. Слюсаренко сandidate of Legal Sciences, associate professor, associate professor of Constitutional Law Department Taras Shevchenko National University of Kyiv, Україна https://orcid.org/0000-0001-6772-4386

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.40

Ключові слова:

люстрація, влада, очищення, права людини, конституційна відповідальність, санкції, люстраційні заходи, індивідуальна відповідальність, практика Європейського суду з прав людини, рішення Європейського суду з прав людини

Анотація

Статтю призначено питання виконання рішення Європейського суду з прав людини в справі «Полях та інші проти України», яка стосується звільнення державних службовців відповідно до Закону України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. Зазначається, що це рішення мало великий суспільний резонанс. На його виконання Україна має виплатити стягувачам відшкодування та вжити додаткові заходи індивідуального характеру; вжити заходи загального характеру. Звернення рішення Європейського суду з прав людини в справі «Полях та інші проти України» до виконання в частині виплати відшкодування не викликало перепон, як немає перепон для виплати відшкодування стягувачам оскільки кошти для подібних виплат є у спеціальній програмі бюджету. Найбільш складним є виконання рішень Європейського суду з прав людини в частині вжиття заходів загального характеру: внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування; внесення змін до адміністративної практики; забезпечення юридичної експертизи законопроектів; забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Суду прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов’язана із правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи; інших заходів, які визначаються – за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради Європи.

Проаналізовано заходи загального характеру, які вжила України на виконання рішення Європейського суду з прав людини в справі «Полях та інші проти України». Акцентовано увагу на тому, що на відміну від люстраційних законів інших держав-членів Ради Європи, Закон України «Про очищення влади» має ширшу сферу застосування і спрямований на досягнення двох різних цілей - захист суспільства від осіб, які через свою поведінку в минулому можуть заподіяти шкоду новоствореному демократичному режиму та очищення органів державної влади від осіб, які були причетні до широкомасштабної корупції. Надано правову оцінку підходу, який застосовує держава - збереження автоматичної люстрації та зроблено висновок щодо його відповідності нормам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.

Посилання

Decision of the European Court of Human Rights “Polyakh and Others v. Ukraine”, which became final on February 24, 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e71#top.

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

On the implementation of decisions and application of the practice of the European Court of Human Rights: Law of Ukraine dated February 23, 2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

Bysaga Y.M., Deshko L.M. Research methodology of the constitutional right to appeal to international judicial institutions and international organizations. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series “Legal Sciences”. 2016. No. 21. P. 14–16.

Deshko L., Bodnar O. Legal nature of decisions of the European Court of Human Rights. Law journal of Donetsk University. 2008. No. 2. P. 76–81.

Deshko L. Restitutio in integrum: approaches of the European Court of Human Rights. Comparative and analytical law. 2018. No. 5. P. 365–368.

Deshko L.M. The constitutional right to apply to international judicial institutions and international organizations: a comparative legal study: Diss. ...doctor of juridical sciences: 12.00.02 – constitutional law, municipal law. Kyiv, 2017. 479 p.

Deshko L. The principle of “de minimis non surat praetor” in International Law. Foreign trade: economy, finance, law. 2018. No. 4. P. 5–15.

The constitutional right to appeal to the European Court of Human Rights and the mechanism for implementing the right to enforce its decisions / Bysaga Y.M., Nechiporuk G.Yu., Deshko L.M. etc. Uzhhorod, RIK-U LLC, 2020. 236 p.

Malyuska D. The Ministry of Justice is ready to implement the ECtHR’s decision on lustration. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3047197-minust-gotovij-vikonati-risenna-espl-sodo-lustracii-maluska.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10