Типові слідчі ситуації, що виникають під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців

Автор(и)

  • Б. В. Хижний аспірант кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0009-0002-2617-2225

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.23

Ключові слова:

типові слідчі ситуації, методика розслідування, підроблення документів, державна реєстрація юридичної особи та фізичної особи – підприємця

Анотація

Стаття присвячена висвітленню типових слідчих ситуацій, як структурного елементу методики розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.

На підставі вивчених матеріалів кримінальних проваджень щодо підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, виокремлено слідчі ситуації, що складаються залежно від:

  1. інформаційних джерел: а) встановлено факт і спосіб здійснення підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, проте не встановлено відомостей про осіб, які є безпосередніми організаторами цих операцій; б) встановлено факт і спосіб здійснення підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, а також осіб-організаторів схем ухилення від сплати податків; в) встановлено факт учинення підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, наявні відомості про осіб, які їх здійснили, але не встановлено механізм ухилення від сплати податків;
  2. ставлення до вини: а) особа визнає свою вину в учиненні кримінального правопорушення; б) частково визнає; в) не визнає;
  3. співпраці підозрюваного зі слідством: співпрацює зі слідчим; співпрацює неповною мірою; надає неправдиву інформацію; відмовляється від співпраці; не всі бажають співпрацювати. Рівень прогнозованості поведінки і дій учасників слідчої (розшукової) дії також є тим чинником, що зумовлює виникнення ситуацій, оскільки ефективність їх провадження знаходиться у прямій залежності від рівня прогнозованості поведінки учасників кримінального процесу, форм контактного спілкування, напрямку та результату СРД;
  4. ролі особи в механізмі протиправної діяльності: а) використано фіктивний суб’єкт підприємництва; б) використано підставну фізичну особу; в) задіяно осіб, які професійно займаються ухиленням від сплати податків.

Посилання

Багинський В.З. Основні питання розслідування розкрадань (ст. 84, 86-1 КК України), які відбуваються в умовах економічних перетворень: автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 1999. 20 с.

Доказування при розслідуванні податкових злочинів : монографія / за заг. ред. С.М. Піскуна. Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. 179 с.

Пoлoження прo Єдиний реєстр дoсудoвих рoзслідувань, пoрядoк йoгo фoрмування та ведення: наказ Офісу Генеральнoгo прoкурoра України від 30 черв. 2020 р. № 298. Верхoвна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text.

Лисенко В.В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції (теорія та практика): монографія. К.: Логос, 2004. 324 с.

Беззубенко М.В. Основи методики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2021. 224 с.

Справа № 755/3831/21. Дніпровський районний суд м. Києва. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/755383121.

Справа № 265/7410/19. Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/98872904/.

Справа № 522/9612/22. Приморський районний суду міста Одеси. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/522961222.

Справа № 638/123/21. Дзержинський районний суд м. Харкова. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/63812321.

Справа № 757/41956/20-к. Печерський районний суд м. Києва. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/7574195620.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність