Модель справедливого правосуддя

Автор(и)

  • П. С. Полетило аспірант кафедри кримінального права і процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна https://orcid.org/0000-0002-0328-0453

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.29

Ключові слова:

правила судочинства, врівноважуючі фактори, процесуальні гарантії, гнучкість правил, ризики справедливого судового розгляду

Анотація

У статті пропонується модель справедливого правосуддя в кримінальному процесі для випадку, коли свідок обвинувачення не з’явився в судове засідання. У цьому випадку право обвинуваченого на справедливий суд гарантоване пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Висновки і результати дослідження цієї моделі дали змогу сформувати загальну модель справедливого правосуддя в кримінальному процесі для всіх випадків, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Створена для частинного випадку перша модель ґрунтується на правилі (критерії) трьохступінчатого тесту і включає три його блоки («поважні причини», «єдиний чи вирішальний доказ», «врівноважуючі фактори та процесуальні гарантії»), для кожної позиції якого виокремлено, на основі вивчення багаторічної практики Європейського суду з прав людини, правила, з допомогою яких встановлюється справедливість правосуддя в кримінальних справах.

Пропонується визначення поняття «правило», для однозначного використання процесуальних правил їм присвоєно назви і розкрито правовий зміст на основі практики наднаціонального суду. Обґрунтовано гнучкість правила трьохступінчатого тесту і цей висновок екстрапольовано на решту правил залежно від обставин справи в межах дотримання прав захисту. Доведено, що кожен ризик справедливого судового розгляду вдається усунути шляхом поєднання національного законодавства та відповідних правил Європейського суду з прав людини (кожна загроза усувається з допомогою «своїх» правил). Отримані висновки поширено на загальну модель справедливого правосуддя, яка забезпечує дотримання права на справедливий суд всіх учасників кримінального провадження, гарантованого усіма пунктами статті 6 Конвенції. Наведено приклади ризиків справедливому судовому розгляду.

Внесено правові пропозиції: необхідність внесення до статті 3 Кримінального процесуального кодексу України понять «правила судочинства», «врівноважуючі фактори», «процесуальні гарантії» та включення до цього Кодексу окремого розділу, який би концентрував правила судочинства, вироблені Європейським судом з прав людини.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: зб. законод. актів: станом на 19.04.2023 р. К., 2023. 102 с.

Decision of the ECtHR in the case “Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom”[GC], № 26766/05, 22228/06, dated December 15, 2011. URL: https://hudoc.echr.coe.int/tkp197/view.asp#{«itemid»:[«001-108072»]}.

Decision of the ECtHR in the case “Dorigo v. Italy”, № 33286/96, dated September 9, 1998. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81277.

Decision of the ECtHR in the case “Van Mechelen and Others v. the Netherlands”, № 21363/93, 21364/93, 21427/93, 22056/93, dated April 23, 1997. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58030.

Decision of the ECtHR in the case “Beuze v. Belgium”, № 71409/10, dated November 09, 2018. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187802.

Decision of the ECtHR in the case “Trampevski v. the former Yugoslav Republik of Macedonia”, № 4570/07, dated July 10, 2012. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{«itemid»:[«001-141444»]}.

Decision of the ECtHR in the case “Riahi v. Belgium”, № 65400/10, dated June 14, 2016. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{«itemid»:[«001-164181»]}.

Рішення ЄСПЛ у справі «Черніка проти України», № 53791/11 від 12 березня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f16#Text.

Decision of the ECtHR in the case “Solakov v. former Yugoslav Republic of Makedonia”, № 47023, dated March 24, 1999. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{% 22fulltext%22:[%22Solakov%20v.%20former%20Yugoslav%20Republic%20of%20Makedonia%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}.

Decision of the ECtHR in the case “Saidi v. France”, № 14647/89, dated September 20, 1993. URL: https://hudoc.echr.coe.int/tkp197/view.asp#{«itemid»:[«001-57839»]}.

Decision of the ECtHR in the case “Luca v. Italy”, № 33354/96, dated February 27, 2001. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59222.

Decision of the ECtHR in the case “Rachdad v. France”, № 71846/01, dated November 13, 2003. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61449%22]}.

Decision of the ECtHR in the case “Seton v. the United Kingdom”, № 55287/10, dated February 31, 2016. URL: https://hudoc.tchr.coe.int/eng?i=001-161738.

Decision of the ECtHR in the case “Doorson v. the Netherlands”, № 20524/92, dated March 26,1996. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57972.

Decision of the ECtHR in the case “Schatschaschwili v. Germany” [GC], № 9154/10, dated December 15, 2015. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{«itemid»:[«001-159566»]}.

Decision of the ECtHR in the case “Colozza v. Italy”, № 9024/80, dated February 12, 1985. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57462.

Decision of the ECtHR in the case “Osinger v. Austria”, № 54645/00, dated March 24, 2005. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68605.

Decision of the ECtHR in the case “John Murray v. the United Kingdom”, № 22384/93, dated February 8, 1996. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57980.

Decision of the ECtHR in the case “Kondron v. the United Kingdom”, № 35718/97, dated May 2, 2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_027#Text.

Decision of the ECtHR in the case “Gani v. Spain”, № 61800/08, dated Februery 19, 2013. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116836.

Decision of the ECtHR in the case “Chmura v. Poland”, № 18475/05, dated July 03, 2013. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110156.

Decision of the ECtHR in the case “Prăjină v. Romania”, № 5592/05, dated January 7, 2014. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140034.

Decision of the ECtHR in the case “Karpenko v. Russia”, № 5605/04, dated March 13, 2012. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109547.

Decision of the ECtHR in the case “P.K. v. Finland”, № 37442/97, dated July 9, 2002. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22P.K.%20v.%20Finland%22],%22 documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}.

Decision of the ECtHR in the case “Mellors v. the United Kingdom”, № 57836/00, dated January 30, 2003. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61227.

Рішення ЄСПЛ у справі «Фамуляк проти України», № 30180/11, від 26 березня 2019 р. URL: https://www.echr.com.ua/translation/sprava-famulyak-proti-ukra%D1%97ni-pres-reliz/.

Decision of the ECtHR in the case “Sadak and Others v. Turkey”, №№ 29900/96, 29901/96, 29902/96, 29903/96, dated June 17, 2001. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84295.

Decision of the ECtHR in the case “Sakhnovskiy v. Russia”[GC], № 21272/03, dated November 2, 2010. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101568.

Decision of the ECtHR in the case “Krasniki v. Czech Republic”, № 51277/99, dated February 28, 2006. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72590.

Decision of the ECtHR in the cast “Asadbeyli and Others v. Azerdaijan”, №№ 3653.05, 14729/05, 20908/05, 26242/05, 36083/05 and 16519/06, dated December 11, 2012. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-115208%22]}.

Рішення ЄСПЛ у справі «Руднiченко проти України», № 2775/07, від 11.07.2013 р. URL: https://jps.ligazakon.net/document/S0000568.

Decision of the ECtHR in the case “Cevat Soysal v. Turkey”, № 17362/03, dated September 23, 2014. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22 Cevat%20Soysal%20v.%20Turkey%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAM- BER%22]}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура