Встановлення розміру, досудового відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням

Автор(и)

  • Д. О. Любезніков аспірант кафедри кримінального права та процесу, Державний податковий університет, Україна https://orcid.org/0009-0009-1618-8726

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.16

Ключові слова:

відшкодування шкоди, кримінальне провадження, кримінальний процес, права і свободи, механізм, захист прав, судовий захист, цивільне провадження, цивільний позов, позовні вимоги, кримінальний процесуальний закон, потерпілий

Анотація

Стаття присвячена проблемам встановлення розміру шкоди у кримінальному провадженні України та їх вирішенню. Проводиться аналіз причин неефективності існуючого механізму в кримінальному процесі, встановлення розміру шкоди, жертвам кримінальних правопорушень. Розглядаються проблеми реальної компенсації шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням. Обговорюється створення певних умов, які сприятимуть реальному відшкодуванню (компенсації) шкоди, починаючи безпосередньо зі стадії досудового розслідування, саме з моменту внесення відомостей до ЄРДР. Констатується, що з метою захисту прав та законних інтересів особи, якій кримінальним правопорушенням було завдано шкоди, слід надавати статус потерпілого в максимально короткі строки, а саме вже на початковому етапі досудового розслідування. Проведеним вивченням матеріалів кримінальних проваджень, у яких було встановлено, що використання у ч. 2 ст. 55 КПК України словесної конструкції «Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про залучення її до провадження як потерпілого» не цілком ефективно, адже воно дозволяє слідчим, дізнавачам встановлювати певний часовий проміжок між внесенням відомостей до ЄРДР та винесенням постанови про визнання особи потерпілою. Зазначається, що при вивченні заяви та встановленні підстав для кваліфікації кримінального правопорушення на уповноваженій особі, яка займається досудовим розслідуванням, лежить обов’язок зі збирання, систематизації та аналізу всієї інформації, що міститься в повідомленні про кримінальне правопорушення. У тому числі до зазначеної інформації відносяться відомості про характер та розмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням. Доводиться, що несвоєчасне вжиття заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди лише посилює ті неприємності, які і так лягають на плечі потерпілої особи. Констатовано, що на даний момент посадовим особам на етапі внесення відомостей до ЄРДР надано більше можливостей для здійснення ефективної діяльності щодо встановлення характеру та розміру шкоди, і надалі – вжиття комплексу заходів, спрямованих на її відшкодування особам, які потерпіли від злочинних діянь.

Посилання

Васильєв В.В. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої злочином: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Х., 2016. 232 с.

Zavydniak V.I., Zavydniak I.O., Omelchuk LV., Polunina L.V. & Suprun-Kovalchuk T.M. (2022). States’ main directions and forms of in-ternational cooperation in the fight against transnational economic crimes. Revista Científica General José María Córdova, 20(38), P. 323–339. https://dx.doi.org/10.21830/19006586.904.

ЗАХИСТ – Академічний тлумачний словник української мови. Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/zakhyst#:~:text= ЗА́ХИСТ,%20у,,%20захистити%20і%20захищатися,%20захиститися. (дата звернення: 10.10.2023).

Яновська О. Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання у процесі доказування. Право України. 2014. № 10. С. 124–132.

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН. України Ю.С. Шемшученка. 2-ге вид., переробл. і допов. К. : Вид-во “Юрид. думка”, 2012. 1020 с.

Несинова С.В. Проблеми соціальної трансформації права в умовах сучасних глобалізацйних процесів. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 4. С. 35–38.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 10.10.2023).

Кримінальний кодекс України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 11.10.2023).

Цивільний кодекс України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text/

Завидняк І.О. Поняття й сутність міжнародного співробітництва в розслідуванні фінансових злочинів транснаціонального характеру. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2020. Вип. 47(2). С. 102–105.

Володимир Петрович Бахін. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2012. Вип. 12. С. 513-514.

Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / під ред. П.В. Коляди. К.: МВС ГСУ, 2001. – 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність