Роль габітоскопії при розкритті кримінальних правопорушень «по гарячих слідах»

Автор(и)

  • А. О. Левицький кандидат юридичних наук, начальник управління криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції України, Україна
  • А. О. Антощук кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5088-4372

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.14

Ключові слова:

габітоскопія, розслідування кримінальних правопорушень «по гарячих слідах», ідентифікація особи, технологічна інтеграція, ефективне розслідування, елементи зовнішності людини

Анотація

Стаття присвячена тому, що розслідування кримінальних правопорушень у перші години та дні вимагає використання всіх доступних ресурсів і методів для збору найважливіших доказів і швидкого затримання підозрюваних. У цій статті розглядається важлива роль, яку відіграє габітоскопія – вивчення зовнішності людини та її проявів у розкритті кримінальних правопорушень

«по гарячих слідах». Аналізуючи різні аспекти зовнішності, ходи, манер і поведінки людини, габітоскопія може дати цінні відомості та допомогти в ідентифікації підозрюваних, встановленні особи, реконструкції місця кримінального правопорушення та аналізі мотивів. Поєднуючи габітоскопічні методи з традиційними методами розслідування, правоохоронні органи можуть значно покращити свої можливості щодо швидкого та ефективного розкриття кримінальних правопорушень, поки багато не пройшло часу від моменту його вчинення. У даній статті розглядається поточний стан досліджень у сфері габітоскопії, визначаються галузі, які потребують подальшого вивчення, і окреслюються перспективні напрямки інтеграції передових технологій, для максимального використання потенціалу габітоскопії в розслідуваннях кримінальних правопорушень «по гарячих слідах». Звернута увага на те, що можливість застосування методу розслідування «по гарячих слідах» в кожному конкретному випадку криміналістичної діяльності визначається головним чином особливостями основних слідчих обставин, що мали місце до і відразу після розкриття закінченого кримінального правопорушення, і правильною оцінкою його інформаційної бази (сприятливої для розслідування «по гарячих слідах».

Подальші розвідки в галузі габітоскопії, зосереджені на вдосконаленні методик, впровадженні новітніх технологій, інтеграції з іншими науковими дисциплінами, вивченні психологічних аспектів та підготовці висококваліфікованих фахівців, можуть значно розширити можливості ефективного розкриття кримінальних правопорушень «по гарячих слідах» та сприяти підвищенню рівня правопорядку в суспільстві у майбутньому.

Посилання

Гулкевич З.Т. Про поняття і проблемні аспекти габітоскопії – криміналістичного вчення про дослідження зовнішності людини. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. № 1. С. 140–153.

Кікінчук В.В. Основні напрямки розвитку криміналістичної габітоскопії як розділу криміналістичної техніки. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. Харків: ХНУВС, 2022. С. 203–207.

Кожевніков О.А. Залучення спеціаліста у галузі портретної експертизи на окремих етапах osint розслідувань. Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики: тези доп. учасників наук.-практ. конф.(Харків, 30 вер. 2022 р.). Харків: НДІ ППСН, 2022. С. 84–86.

Корабель М.Г. Криміналістична габітоскопія: техніка, що допомагає у розслідуванні воєнних злочинів російської федерації. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 621–624.

Лобанов М.О., Сенько В.В. Поняття та проблемні аспекти габітоскопії. Літні наукові дискусії, LXVІІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Чернівці, 10 червня 2021 року. С. 96–100.

Маланчук П.М., Соколенко Т.С. Наукові положення ідентифікації людини за ознаками зовнішності. Правові горизонти. 2017. № 6. С. 79–83.

Осипенко І.П., Стеченко К.Л. Зовнішність людини як об’єкт криміналістичного дослідження: поняття і проблемні аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 721–724.

Савельєва І.В. Порівняльний аналіз криміналістичних понять «мовленнєвий портрет» і «словесний портрет». Науковий вісник Ужгородського Національного університету: серія: Право. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Т. 2. Вип. 50. С. 119–122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність