Міжнародно-правові стандарти правового регулювання захисту прав спортсменів при отриманні професійних травм

Автор(и)

  • Д. Силантьєв кандидат педагогічних наук, старший викладач факультету фізичної культури і спорту Запорізького національного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.38

Ключові слова:

міжнародно-правові стандарти, правове регулювання, захист прав, спортивні травми, причини спортивного травматизму

Анотація

У статті проаналізовано основні міжнародні нормативно-правові акти, які регламентують діяльність у напрямі захисту прав і свобод людини, ратифіковані Україною. З’ясовано, що у країнах зарубіжжя ключова роль щодо створення безпечних умов праці та мінімізації негативного впливу виробництва на здоров’я та життя людини належить Міжнародній організації праці. Констатовано, що: одна із найбільш небезпечних сфер людської діяльності, для якої характерні підвищені ризики травматизму – це професійний спорт; проблематика спортивного травматизму посилюється високими тренувальними та змагальними навантаженнями сучасного спорту. Виокремлено основні проблемні питання щодо правового регулювання досліджуваного напряму. Теоретично обґрунтовано, що зважаючи на те, що Україна є членом Міжнародної організації праці, вона повинна орієнтуватися на міжнародно-правові стандарти у сфері захисту працівників від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання з метою забезпечення стандартів гідної праці. Відповідно повинна ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці «Про допомогу у випадках виробничого травматизму» (1964 р.) № 121. Крім того, вітчизняне законодавство, відповідно до ст. 2 Конвенції «Про основи, які сприяють безпеці та гігієні праці» 2006 року № 187, необхідно доповнити нормами щодо запобігання професійним захворюванням, а також нещасним випадкам (травматизму). Проаналізовано статистичні дані щодо витрат на лікування спортивних травм у країнах зарубіжжя. Визначено, що причини спортивного травматизму безпосередньо пов’язані із зовнішніми та внутрішніми факторами. Основним завданням профілактики спортивного травматизму є детальний аналіз (лікар, тренер, постраждалий) причин і обставин, що викликали ту чи іншу травму. При профілактиці спортивного травматизму необхідно враховувати взаємозв’язок між станом здоров’я спортсменів, рівнем їх функціональних можливостей та реальною готовністю до ефективної змагальної діяльності. Важливим напрямом у профілактиці є реабілітація спортсменів.

Посилання

Трунова Г. А. Захист працівників від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: міжнародно-правовий аспект. Альманах міжнародного права. Вип. 17. С. 90–97.

Травматизм у спорті. 2020. URL: http://formula-rukhu.com.ua/injury-in-sport.

Junge A. Sports injuries during the Summer Olympic Games. Am J Sports Med. 2009. Vol. 37. № 11. Р. 2165–2172. doi: 10.1177/0363546509339357.

Подоляк П.С., Ногас А.О., Гуцман С.В., Андреєва О.Б. Спортивний травматизм у сучасному спорті. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. 2022. № 11. С. 220–226.

Мовчан В.П. Проблема травматизму у спорті та його профілактика. 2018. № 4.2 (56.2). С. 207–212.

Cahill B. R. Effect of preseason conditioning on the incidence and severity of high school football knee injuries. Amer. J. Sports Med. 2012. № 6 (4). P. 180–184. doi: 10.1177/036354657800600406.

Конвенція Про основи, які сприяють безпеці та гігієні праці від 2006 року № 187. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_dialogue/lab_admin/documents/genericdocument/wcms_752043.pdf.

Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення від 28.06.1952. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011#Text.

Степаненко О.С., Томин Л.В., Ольховик А.В., Мордвінова І.В. Аналіз травматизму в спорті та шляхи його попередження. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018. Т. 4. № 1 (17). URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jmbs.com.ua/pdf/4/1/jmbs0-2019-4-1-320.pdf.

Биба Л. М., Бабанін О.О. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика: методичний посібник. Ужгород, 2010. 52 с.

Аналіз причин, механізмів і профілактика спортивних травм у різних видах спорту. URL: http://um.co.ua/4/4-6/4-65696.html.

Хіменес Х. Р. Травматизмуспорті. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3741/196.pdf.

Roos K.G., Marshall S.W. Epidemiology of overuse injuries in collegiate and high school athletics in the United States. Am J Sports Med. 2015. № 43(7). 1790 p. doi: 10.1177/0363546515580790.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10