Права осіб без громадянства у праві Європейського Союзу

Автор(и)

  • К. О. Францева аспірантка кафедри права ЄС Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0009-0006-2527-7585

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.42

Ключові слова:

безгромадянство, апатризм, особа без громадянства, право ЄС, Європейський Союз, громадянство, набуття громадянства, втрата громадянства, держави-члени ЄС

Анотація

Проблематика захисту прав осіб без громадянства залишається актуальною попри низку міжнародних договорів, які спрямовані на запобігання цьому негативному правовому явищу. Метою цієї статті є дослідження і встановлення особливостей регулювання правового становища осіб без громадянства у праві Європейського Союзу. Актуальність обраної тематики зумовлена відсутністю комплексних досліджень і вітчизняній науці, а також необхідністю вивчення правових стандартів Євросоюзу у контексті набуття членства в цій організації та необхідність приведення вітчизняного законодавства до acquis ЄС. Встановлено, що правовий режим, який застосовується до осіб без громадянства є близьким до того, що застосовується до осіб, які мають громадянство третіх країн. При цьому держави-члени ЄС зберігають за собою право визначати зміст національного громадянства, зокрема підстави набуття та втрати. Однак це має відбуватися з урахуванням їхніх міжнародних зобов’язань, а також зобов’язань, пов’язаних із членством в ЄС, та ґрунтуватися на принципах заборони дискримінації, правової визначеності, забезпечення гендерної рівності тощо. Чинні нормативні акти ЄС містять лише мінімальні правові стандарти прав осіб без громадянства, які мають бути забезпечені державами-членами у їхньому національному законодавстві. Продемонстровано, що відсутність єдиного законодавчого підходу щодо визначення особи як апатрида серед держав-членів ЄС може мати негативні наслідки. Висновки. Ключовою практичною проблемою у праві ЄС на сьогодні залишається необхідність запровадження єдиного, уніфікованого для держав-членів ЄС підходу щодо визначення особи апатридом, а також заходів, спрямованих на скорочення випадків безгромадянства. Подальший розвиток права ЄС у цій сфері має бути спрямований на зближення законодавства держав-членів у цій сфері.

Посилання

Statelessness. Global Appeal 2024 / The United Nations Refugee Agency. URL: bit.ly/3IuNhAX.

The World Bank. ID4D Global Dataset. URL: https://id4d.worldbank.org/global-dataset.

Statelessness in Europe / European Network on Statelessness. URL: https://www.statelessness.eu/issues.

2022 Asylum Report / EU Agency on Asylum. URL: https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022/4132-data-statelessness.

Convention relating to the Status of Stateless Persons 1954. URL: http://surl.li/skpnr.

EMN Asylum and Migration Glossary. URL: http://surl.li/rkmrs.

Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems. URL: http://surl.li/rkmrt.

Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted (recast). URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/95/oj.

Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast). URL: http://surl.li/skplx.

Directive 2013/32/EU of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast). URL: http://surl.li/skpls.

Regulation (EU) No 604/2013 of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast). URL: http://surl.li/skpml.

2023 Asylum Report / EU Agency on Asylum. URL: http://surl.li/rkmrx.

Convention on the Reduction of Statelessness 1961. URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/6_1_1961.pdf.

European Network on Statelessness. (2022, October 6). Addressing the Risks of Statelessness Among Children in Migration in Europe. http://surl.li/skpmu.

Regulation (EU) 2021/2303 of 15 December 2021 on the European Union Agency for Asylum. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32021R2303.

Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007R0168.

United Nations Committee on the Rights of the Child. (2022, June 24). Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Cyprus. URL: http://surl.li/rkmsb.

European Network on Statelessness. (2022). Netherlands adopts new bills on statelessness. URL: http://surl.li/rkmsc.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10