Використання інструментів міжнародної торгівлі для стимулювання економічного відновлення України у післявоєнний період

Автор(и)

  • Я. М. Костюченко доктор юридичних наук, доцент кафедри порівняльного і європейського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.36

Ключові слова:

міжнародна торгівля, міжнародне право, зовнішньо-економічна діяльність, російсько-українська війна

Анотація

Стаття присвячена вивченню можливостей використання інструментів міжнародної торгівлі з метою сприяння економічному відновленню України після війни. Зокрема, у роботі досліджується роль міжнародної торгівлі у формуванні економічного відновлення та залучення інвестицій у країну, а також аналізуються можливості для підтримки внутрішнього виробництва та стимулювання експорту. Зазначаються основні стратегії та інструменти, які можуть бути використані для поліпшення економічної ситуації, включаючи укладення торговельних угод, розширення торговельних зв’язків з іншими країнами, а також створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій. Крім того, в статті розглядаються можливі перешкоди та виклики, які можуть виникнути в процесі реалізації цих стратегій, а також наводяться рекомендації щодо їх подолання. В цілому, дослідження надає важливі висновки та рекомендації для розвитку ефективної стратегії міжнародної торгівлі як засобу стимулювання економічного відновлення України в післявоєнний період.

Зосереджуючись на потребі економічного відновлення України після періоду війни, стаття висвітлює ключові аспекти, які впливають на ефективність використання інструментів міжнародної торгівлі. Зокрема, вона розглядає важливість розробки та реалізації цільових стратегій, спрямованих на залучення зовнішніх ресурсів та підтримку внутрішнього виробництва. Також висвітлюється важливість підтримки експортних зусиль, що сприяє збалансованому зовнішньоекономічному розвитку.

У статті розглядається також вплив міжнародних політичних та економічних факторів на процес економічного відновлення в Україні, а також можливі шляхи пристосування до змін в глобальному економічному середовищі. У результаті аналізу досліджується оптимальний спосіб використання інструментів міжнародної торгівлі з метою ефективного стимулювання економічного відновлення України та забезпечення стійкого розвитку в подальшому.

Посилання

One year of the war in Ukraine leaves lasting scars on the global economy. Department of Economic and Social Affairs. URL: https://www.un.org/en/desa/one-year-war-ukraine-leaves-lasting-scars-global-economy#:~:text=Ukraine’s%20economy%20suffered%20heavy%20losses,remained%20steadfast%20over%20this%20period.

Ukraine Refugee Situation. UNHCR. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine.

World Bank forecasts economic growth for Ukraine’s GDP in 2024. The New voice of Ukraine. January 10, 2024 URL: https://english.nv.ua/business/world-bank-updates-gdp-forecasts-for-ukraine-and-russia-amidst-ongoing-war-50382983.html.

By Anders Åslund. Ukraine’s wartime economy is performing surprisingly well. January 2, 2024 URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-wartime-economy-is-performing-surprisingly-well/.

Volynski М. The Road to Recovery: Ukraine’s Economic Challenges and Opportunities. The Center for Strategic and International Studies is an analytical center (CSIS). September 11, 2023 URL: https://www.csis.org/blogs/development-dispatch/road-recovery-ukraines-economic-challenges-and-opportunities.

Svyrydenko Y. Why Ukraine’s Wartime Economy Is a Surprising Success. TIME. January 17, 2024. URL: https://time.com/collection/time100-voices/6557971/ukraine-economy-recovery-2024/.

Kryvolap K. Economic growth is already a matter of Ukraine’s survival. GMK Center. 29 June 2023 URL: https://gmk.center/en/opinion/economic-growth-is-already-a-matter-of-ukraines-survival/.

First go-ahead to renewing trade support for Ukraine and Moldova. European Parliament. 07.03.2024 URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240304IPR18762/first-go-ahead-to-renewing-trade-support-for-ukraine-and-moldova.

Пріоритети розвитку реального сектора в умовах війни та повоєнного відновлення економіки України: аналіт. доп. / [О.В. Собкевич, А.В. Шевченко, В.М. Русан та ін.]; за загальн. ред. Я.А. Жаліла Київ: НІСД, 2024. 104 с. URL: https://doi.org/10.53679/NISSanalytrep.2024.03.

Braw Е. Freeze–Don’t Seize–Russian Assets. January 13, 2023 URL: https://foreignpolicy.com/2023/01/13/putin-sanctions-oligarchs-freeze-seize-assets/.

Гапак Н. Міжнародна економічна інтеграція України в умовах війни. Євроінтеграція України та економічна безпека держави. Збірник наукових праць. Випуск 2 (31), 2023. С. 195–205.

Нечипорук А., Котова М., Кочубей Д. Експорт України в умовах воєнного стану. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2023. № 5. С. 18–32.

В січні Україна поставила рекорд експорту під час війни. Міністерство економіки України. 05.02.2024 URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e6dbc7b5-8d12-47ae-9c3d-d45905419601&title=RekordEksportu.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10