Міжнародно-правова регламентація права на користування результатами наукового прогресу та їх практичне застосування на універсальному рівні

Автор(и)

  • К. С. Коломоєць аспірантка кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна https://orcid.org/0009-0004-0492-569X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.35

Ключові слова:

міжнародно-правові акти, міжнародні договори, акти м’якого права, права людини, науковий прогрес, культурні права

Анотація

У статті проаналізовано міжнародно-правові акти (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Декларація про використання науково-технічного прогресу в інтересах миру і на благо людства, Загальна декларація про геном людини та права людини, Міжнародна декларація про генетичні дані людини, Венеційська заява про право на користування результатами наукового прогресу та їх практичне застосування, доповіді спеціальних доповідачів Ради ООН з прав людини, рекомендації ЮНЕСКО, Зауваження загального порядку № 25 щодо науки Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав тощо), прийняті в межах міжнародних міжурядових організацій на універсальному рівні щодо права на користування результатами наукового прогресу та їх практичне застосування. Приділено увагу питанню щодо нормативного змісту досліджуваного права, зокрема розкрито зміст понять «результати наукового прогресу», що означають матеріальні результати застосування наукових досліджень, та «практичне застосування», під яким слід розуміти використання досягнень науки на користь вирішення конкретних проблем та задоволення конкретних потреб населення. У статті також акцентовано увагу на ролі актів м’якого права та міжнародних договорів як інструментів відображення консенсусу між державами щодо необхідності сприяння розвитку науки як суспільного блага, доступного для всіх, й інтегрування норм та принципів прав людини в розвиток і просування науки, технологій та пов’язані з ними політики. Дана стаття виступає доктринальною основою для подальшого дослідження єдиного підходу до розуміння права на користування результатами наукового прогресу та їх практичне застосування.

Посилання

American Declaration of the Rights and Duties of Man. American Journal of International Law. 1949. Vol. 43, S 3. P. 133–139. URL: https://doi.org/10.2307/2213980 (date of access 01.08.2023).

Boggio A., Romano C.P.R. Freedom of research and the right to science. The freedom of scientific research. 2018. 22 p. URL: https://doi.org/10.7765/9781526127686.00023 (data of access: 28.08.2023).

Chapman A.R. Towards an Understanding of the Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and Its Applications. Journal of Human Rights. 2009. Vol. 8, no. 1. P. 1–36. URL: https://doi.org/10.1080/14754830802701200 (date of access 01.08.2023).

Claude R.P. Scientists’ rights and the human right to the benefits of science. Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social, and Cultural Rights. Antwerp/Oxford, 2002. P. 247–278.

Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind. 1975. URL: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-use-scientific-and-technological-progress-interests (date of access: 06.08.2023).

Donders Y. The right to enjoy the benefits of scientific progress: in search of state obligations in relation to health. Medicine, Health Care and Philosophy. 2011. Vol. 14, no. 4. P. 371–381. URL: https://doi.org/10.1007/s11019-011-9327-y (date of access: 06.08.2023).

General comment No. 25 (2020) on science and economic, social and cultural rights (article 15 (1) (b), (2), (3) and (4) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). 19 p. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/108/12/PDF/G2010812.pdf?OpenElement (date of access: 03.09.2023).

General Conference of the United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Records of the General Conference, 39th session, Paris, 30 October-14 November 2017, v. 1: Resolutions. 2018. 145 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889 (date of access: 28.08.2023).

Giving meaning to the right to science: A global and multidisciplinary approach. / J.M. Wyndham et al. 2017. 50 p. URL: https://www.aaas.org/sites/default/files/s3fs-public/reports/Right_to_Science_Report.pdf?adobe_mc=MCMID%3D73168019466046694513261762679623998943%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1645696190 (date of access: 28.08.2023).

Harmon S. H. E. The Significance of UNESCO’s Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. SCRIPT-ed. 2005. P. 20–46. URL: https://doi.org/10.2966/scrip.020105.20 (date of access: 13.08.2023).

Human Rights Council. Resolution 10/23, Independent expert in the field of cultural rights. URL: https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_23.pdf (date of access: 27.08.2023).

International Declaration on Human Genetic Data. 2003. URL: https://www.unesco.org/en/legal-affairs/international-declaration-human-genetic-data?hub=66535 (date of access: 13.08.2023).

Larsen P.B., Pamintuan M. The Human Right to Science: From Fragmentation to Comprehensive Implementation? 2022. 40 p. URL: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2022/08/RP163_The-Human-Right-to-Science_EN.pdf (date of access: 28.08.2023).

Report of the Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes, Marcos Orellana A/ HRC/48/61. 2021. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/200/24/PDF/G2120024.pdf?OpenElement (date of access: 03.09.2023).

Report of the Special Rapporteur on the right to enjoy the benefits of scientific progress and its applications, Farida Shaheed A/HRC/20/26. 2012. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/134/91/PDF/G1213491.pdf?OpenElement (date of access: 28.08.2023).

Tash, A. Global standards now exist for a healthy ecosystem of research and innovation. UNESCO Science Report 2021. 2021. P. 24–28. URL: https://doi.org/10.18356/9789210058575c009 (date of access: 28.08.2023).

The Right to Science / ed. by H. Porsdam, S. Porsdam Mann. Cambridge University Press, 2021. 309 p. URL: https://doi.org/10.1017/9781108776301 (date of access: 03.09.2023).

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and its Applications. France, 2009. 21 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185558/PDF/185558eng.pdf.multi (date of access: 13.08.2023).

UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO, 2021. URL: https://doi.org/10.54677/mnmh8546 (date of access: 29.08.2023).

UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. UNESCO, 2022. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137 (date of access: 30.08.2023).

Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. 1997. URL: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/universal-declaration-human-genome-and-human-rights (date of access: 13.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10