Стягнення збитків, завданих державі внаслідок корупційного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні: діяльність прокурора

Автор(и)

  • О. В. Драган доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-5696-6360
  • Д. О. Любезніков аспірант Університету державної податкової служби України, Україна https://orcid.org/0009-0009-1618-8726

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.26

Ключові слова:

прокурор, відшкодування шкоди, кримінальне правопорушення, збитки у кримінальному провадженні, повноваження прокурора, спосіб судового захисту, порушення прав, відновлення інтересів держави, докази

Анотація

У статті авторами проводиться аналіз законодавчих положень, які регламентують діяльність прокуратури по представництву інтересів держави в суді в частині пред’явлення позовів про відшкодування шкоди, у тому числі і заподіяної корупційними правопорушеннями, а також наведено приклади судової практики з цих питань. Акцентовано увагу на проблемних питаннях, які виникають при цьому в практичній діяльності прокурорів.

Чинним антикорупційним законодавством України передбачається обов’язковість відшкодування збитків та шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційного правопорушення. При цьому в Законі України «Про запобігання корупції» не розкривається сама процедура відшкодування такої шкоди, що призводить на практиці до виникнення проблемних питань.

Авторами зазначається, що на сьогодні в Україні повноваження прокурора обмежено. Це викликало змінами, які були внесено до Закону України «Про прокуратуру», а саме прокурора позбавлено права представляти інтереси громадян у суді, обмежено повноваження поза кримінальною сферою. При цьому автором статті робиться висновок про те, що органам прокуратури відводиться важлива роль при пред’явленні позовів у кримінальному провадженні щодо відшкодування збитків та шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційного правопорушення. При цьому наголошується, що визначальною у питанні часу пред’явлення позову про відшкодування збитків, шкоди, усунення інших наслідків корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, є наявність необхідних доказів.

Оскільки шкода, заподіяна особі злочином, є порушенням суб’єктивних прав цієї особи, право на відшкодування шкоди випливає із загального права на захист порушених злочином прав, свобод та законних інтересів.

При цьому у статті наголошується, що відшкодування шкоди, заподіяної злочином, є способом судового, у тому числі кримінального процесуального захисту прав громадян та юридичних осіб. Незалежно від того, яке право порушено, держава гарантує її відновлення (відшкодування).

У статті авторами робиться висновок про те, що наявна сучасна слідча і судова практика вимагає від посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорів об’єктивно і максимально достовірно встановлювати розмір заподіяної кримінальним правопорушенням майнової шкоди, враховуючи при цьому можливість обґрунтування конкретних сум показаннями осіб, які стали жертвами злочинних діянь.

Прокурор, який пред’являє цивільний позов у кримінальному провадженні, повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва інтересів держави в суді. У кримінальному провадженні можливий лише розгляд позову про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Посилання

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Про запобігання корупції: Закон України від 04.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV.

Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 05.06.2012 № 4901-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17#Text.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI.

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI.

Методичні рекомендації Офісу Генерального прокурора «Організація діяльності прокурора щодо пред’явлення позовів про відшкодування збитків, шкоди, усунення інших наслідків корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією», схвалені на засіданні методичної ради 17.06.2021 № 5. https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=213343.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.062016 № 1401-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text.

Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Київ: «Українська енциклопедія», 2003. Т. 6: Т-Я, 736 с. URL: https://leksika.com.ua/legal (дата звернення 25.03.2023).

Ніколайчук Г.А. Повноваження прокурора та їх реалізація у судовому провадженні. Львів, 2019, с. 212.

URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/98019912.

ZakonOnline. Постанова від 13.05.2020 по справі № 9901/93/19 Велика Палата. Аналітично-правова система ZakonOnline. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/89903949.

ZakonOnline. Постанова від 17.04.2019 по справі № 752/18401/15-к Касаційний. Аналітично-правова система ZakonOnline. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/81394412.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура