Особливості статусу обізнаної особи у кримінальному проваджені

Автор(и)

  • І. М. Попович кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.18

Ключові слова:

судочинство, обізнана особа, спеціальні знання, форми та мета залучення фахівців, класифікація обізнаних осіб

Анотація

Метою статті є визначення загального поняття і функціонального призначення обізнаних осіб у будь-якому виді судочинства, класифікація таких осіб та уточнення структури спеціальних знань. За результатами дослідження можна констатувати, що в деяких ситуаціях в судочинстві впроваджуються правові знання обізнаними особами залежно від їх фахової компетенції та обсягу спеціалізованих знань. Сформовано висновок про те, що вимога щодо незацікавленості не є загальною і не може бути застосована до всіх обізнаних осіб. У статті зроблено висновок про наявність спеціальних (не законних) знань і правових знань у кваліфікованих осіб. Означено, що обізнана особа у судочинстві – це суб’єкт, який володіє спеціальними (неправовими) знаннями у певній галузі людської діяльності або правовими знаннями та навичками їх застосування. Обізнана особа залучається обов’язково або за розсудом уповноваженої особи (органу) з метою сприяння у вирішенні завдань судочинства. Відомості та документи, надані обізнаною особою, використовуються як джерела доказів або довідково-орієнтуюча інформація, що є підґрунтям для прийняття процесуальних, тактичних та організаційних рішень. Метою залучення таких осіб до процесу є сприяння уповноваженим учасникам у виконанні їх обов’язків. Зазначено, що поняття «обізнана особа» слід розглядати з двох аспектів: етимологічного, який розкриває його зміст, та процесуального – для визначення переліку осіб, до яких це поняття застосовується. Класифікація обізнаних осіб, які залучаються в судочинстві, має велике пізнавальне значення для розуміння їхнього спектру. Запропоновано класифікацію фахівців. До числа обізнаних осіб відносяться: експерти; правові експерти; спеціалісти; перекладачі; сурдоперекладачі; особи, які дають свідчення на основі спеціальних знань; судово-медичні експерти; вчителі; психологи; лікарі; психіатри; ревізори; перевіряючі; фахівці Науково-консультативної ради при Верховному Суді; особи, які надають консультації, попередньо досліджують об’єкти, та проводять криміналістичні обліки об’єктів та осіб.

Посилання

Седнєв В.В. Онтологія обізнаної особи. Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. Луганськ, 2014. Спец. випуск № 1. 38 с.

Кравчук П.Ю. Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2015. 260 с.

Лазебний А.М. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського порядку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ун-т держ. фіскальної служби України. Ірпінь, 2016. 227 с.

Садчикова К.А. Використання спеціальних знань на стадії досудового розслідування (процесуальний аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Одеський держ. ун-т внутр. справ. Одеса, 2017. 233 с.

Куриленко Д.В. Інститут обізнаних осіб у змагальному кримінальному провадженні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харківський нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2017. 258 с.

Шевченко О.В. Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування: дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.09 / Національна акад. внутр. справ. Київ, 2017. 317 с.

Бідняк Г.С. Використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. Дніпро, 2018. 250 с.

Ковалевська Є.В. Використання спеціальних медичних знань під час розслідування злочинів: автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Міжрегіональна акад.. управління персоналом. Київ, 2018. 24 с.

Даніч Є.О. Використання спеціальних знань під час проведення слідчого експерименту: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2018. 238 с.

Тимофєєва Н.В. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2018. 214 с.

Сідєльніков А.В. Спеціальні знання в діяльності адвоката-захисника: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. адвокатури України. Київ, 2019. 271 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність