Використання інноваційних технологій у кримінально-процесуальному праві: виклики та можливості

Автор(и)

  • О. Г. Предместніков доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри права, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0001-8196-647X
  • А. Р. Бехтер здобувачка освіти III курсу, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.19

Ключові слова:

Інноваційні технології, штучний інтелект, електронний документообіг, кіберпростір, правоохоронні органи, кримінальне судочинство, цифрова інформація

Анотація

Новітні інформаційні технології, що спрямовані на пришвидшення темпів інновацій у методології нормативно-правових досліджень і кримінального судочинства, є пріоритетними елементами поліпшення якості впровадження складових частин кіберпростору в діяльність правоохоронних органів України та світу. Глобалізація використання інноваційних технологічних процесів, навичок і методів ‒ а головне, посилене упровадження організаційно-правових аспектів електронного документообігу в роботі правоохоронних органів ‒ сприяє проявам ймовірних викликів і перешкод, котрі реорганізовують діяльність компетентних органів й підконтрольних установ.

Це дослідження розглядає проблематику використання інноваційних технологій у кримінально-процесуальному праві, що робить вагомий внесок у розуміння, як інновації можуть змінити підхід до правосуддя та сприяти побудові більш справедливого та ефективного судового процесу у майбутньому. Зростаюча складність кримінальних сценаріїв вимагає новаторських підходів, від яких залежить ефективність правосуддя та забезпечення прав людини. У статті здійснюється обгрунтування сучасних технологічних вирішень, таких як штучний інтелект, аналітика даних, біометричні технології та використання великих обсягів даних, і їхнього потенціалу у кримінальному процесі. Акцент робиться на можливостях вдосконалення доступу до правосуддя, прискорення судових процедур та підвищення довіри до правосуддя. Порушуються також потенційні ризики та виклики, що супроводжують впровадження інноваційних технологій у кримінально-процесуальну сферу, включаючи проблеми конфіденційності даних та можливості зловживання технологіями. Завдяки глибокому аналізу, дослідження спрямоване на висвітлення перспектив подальшого розвитку використання інноваційних технологій у сфері кримінально-процесуального права, а також на поглиблене розуміння їхнього впливу на сучасну правову практику.

Метою наукового дослідження є діалектично-ідентифікаційне визначення інноваційних технологій у кримінально-процесуальному праві. Всебічне пізнання факторів, що зумовлюють розвиток регулятивних обмежень реалізації та моніторингу практики запровадження штучного інтелекту в національній юрисдикції (кримінальне судочинство) та інших суверенних політико-територіальних організацій суспільства. Виявлення найсуттєвіших ознак й особливостей внутрішньої структури інтерактивного інформаційного середовища (віртуальний простір), що компонує комунікаційні системи з електронними формами передачі цифрових даних задля поліпшення інтеграційних зв’язків між правоохоронними органами та виконавчими структурами державного управління. Формулювання висновків і пропозицій за результатами наукового дослідження.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Предместніков, О., & Батирова, А. (2023). Кібербезпека як важлива складова захисту прав людини в інформаційному суспільстві. Scientific Collection «InterConf», (160), 188–191. URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/3967

Mamak, K. (2023). Robotics, AI and Criminal Law: Crimes Against Robots (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003331100.

Goodison, Sean E., Robert C. Davis, and Brian A. Jackson, Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice System: Identifying Technology and Other Needs to More Effectively Acquire and Utilize Digital Evidence. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2015. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR890.html.

National Software Reference Library, NSRL. Forensic Science, Digital evidence, Information technology and Software research URL: https://www.nist.gov/itl/ssd/software-quality-group/national-software-reference-library-nsrl (дата звернення 17.02.24).

Of the Ministry for Europe and Foreign Affairs, France’s International Digital Strategy. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-s-international-digital-strategy/ (дата звернення 17.02.24).

Site officiel de la Gendarmerie nationale. La montée en puissance de l’investigation cyber en gendarmerie URL : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2020/la-mon- tee-en-puissance-de-l-investigation-cyber-en-gendarmerie (дата звернення 17.02.24).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

AXIS License Plate Verifier. Hassle-free license plate recognition URL: https://www.axis.com/products/axis-license-plate-verifier (дата звернення 04.03.24).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність