Аналіз стану функціонування та перспективи реформування Вищої ради правосуддя

Автор(и)

  • О. П. Євдокімова аспірантка кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права, Сумський державний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.27

Ключові слова:

Вища рада правосуддя, Вища рада юстиції, судова реформа, суддівський корпус, незалежність судової влади, доступність правосуддя, суспільна довіра, судоустрій

Анотація

Вища рада правосуддя, яка прийшла на заміну Вищій раді юстиції відіграє досить серйозну та важливу роль у формуванні суддівського корпусу, призначені та звільненні суддів, ну а також в їх дисциплінарній відповідальності. Відповідно, можна стверджувати те, що саме забезпечення незалежності судової гілки влади та розширення доступності справедливого правосуддя кожному, тісно пов’язано із ефективним функціонуванням Вищої ради правосуддя, або ВРП.

Якщо звертатись до історії, історії створення подібного органу в Україні, то слід почати ще з 1998 року, так як саме тоді було утворено Вищу раду юстиції, яка й визначила шлях розбудови судової системи. Створення подібного кроку було досить потужним ривком нашої судової системи. Однак, попри досить позитивну мету, в Вищій раді юстиції було досить недоліків, які й призвели до необхідності в реформуванні, яке розпочалось в 2015 році, як частина широкомасштабної судової реформи, яка в свою чергу була спрямована на покращення відповідності України, в особливості сфери правосуддя, до європейських стандартів.

Зміни, які стались в Конституції України, внесені ще в 2015 році, дали змогу передбачити створення Вищої ради правосуддя, яка якраз підвищила вимоги до суддів та оптимізацію системи судоустрою. Мета цієї організації була направлена на зміцнення незалежності судової гілки влади, тим самим роблячи її більш прозорою та доступною громадянам, підвищуючи їх довіру.

Тому, можна стверджувати, що Вища рада правосуддя виступає, як ключовий орган, який відповідальний за реформування та належне функціонування оновленої судової системи України. Подальші зусилля мають бути направлені на посилення незалежності та підвищення ефективності її діяльності, як в інтересах українського суспільства, так і держави.

Лише при наявності інституційної спроможності та суспільної довіри Вища рада правосуддя зможе, дійсно, належним чином забезпечувати формування незалежного та професійного суддівського корпусу, гарантувати незалежність суддів, наглядаючи за ними, дотримуватись прав і свобод, допомагати реформувати судову систему (покращувати судоустрій), долаючи різні прогалини в ній, ну а також посилювати міжнародну співпрацю та євроінтеграцію.

Посилання

Халюк. С.О. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції. Каталоги – НБУВ національна бібліотека україни імені В.І. вернадського. LIBNAS | LIBRARY PORTAL OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE. 2008. С. 22. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20080409000401 (дата звернення: 19.01.2024).

Назаров І. Правовий статус Вищої ради юстиції. Каталоги – НБУВ Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 2005. С. 20. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124036348 (дата звернення: 19.01.2024).

Гончаренко О. Адміністративно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції. Каталоги – НБУВ Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 2009. С. 20. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20100525000040 (дата звернення: 19.01.2024).

Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР : станом на 5 січ. 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22/98-вр#Text (дата звернення: 19.01.2024).

Histoire & patrimoine | conseil supérieur de la magistrature. Conseil Supérieur de la Magistrature. website. URL: http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/le-csm/histoire-et-patrimoine (date of access: 19.01.2024).

Constitution of the italian republic. Il sito uficiale della Presidenza della Repubblica. website. URL: https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/costituzione_inglese.pdf (date of access: 19.01.2024).

Декларація про державний суверенітет України : Декларація Верхов. Ради Укр. Рад. Соціаліст. Респ. від 16.07.1990 р. № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text (дата звернення: 19.01.2024).

Про проголошення незалежності України : Постанова Верхов. Ради України від 24.08.1991 р. № 1427-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text (дата звернення: 19.01.2024).

Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 19.01.2024).

Про Конституційну Комісію : Указ Президента України від 03.03.2015 р. № 119/2015 : станом на 15 лип. 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2015#Text (дата звернення: 19.01.2024).

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text (дата звернення: 19.01.2024).

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII : станом на 1 січ. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 19.01.2024).

Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21.12.2016 р. № 1798-VIII : станом на 30 груд. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text (дата звернення: 19.01.2024).

Іванов А. Вища рада правосуддя як орган посилення незалежності судової гілки влади. Збірник «Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2022. С. 48–52. URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/11/10.pdf (дата звернення: 19.01.2024).

Куліш, А.М. Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України: монографія: у 2 ч. / А.М. Куліш. – Суми : МОН України, 2007. C. 222. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1597 (дата звернення: 19.01.2024).

Росоляк О.Б. Правовий статус вищої ради правосуддя в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект. Про журнал. 2019. С. 65–69. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2019/4/part_1/16.pdf (дата звернення: 19.01.2024).

Місія | Вища рада правосуддя. Новини | Вища рада правосуддя. вебсайт. URL: https://hcj.gov.ua/page/misiya (дата звернення: 20.01.2024).

Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України від 12.02.2015 р. № 192- VIII : станом на 30 груд. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19#Text (дата звернення: 20.01.2024).

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». ІПС ЛІГА:ЗАКОН – система пошуку, аналізу та моніторингу нормативно-правової бази. URL: https://ips.ligazakon.net/document/GH2PW00A (дата звернення: 20.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура