Обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування кримінальних проваджень, які вчиняються в сфері діяльності інституційних інвесторів

Автор(и)

  • В. М. Важинський кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4081-2954

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.10

Ключові слова:

інституційний інвестор, інвестування, розслідування, обставини, які підлягають встановленню, методика розслідування

Анотація

Стаття присвячена формулюванням системи обставин, які підлягають встановленню у кримінальних провадженнях щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері діяльності інституційних інвесторів як категорії криміналістики, а саме як елемента окремої криміналістичної методики. Автором проведено порівняння категорії «обставини, які підлягають встановленню» з суміжними поняттями кримінального процесу, зокрема «предмет доказування», «обставини, які підлягають доказуванню».

Ця категорія кримінальних правопорушень характеризується тим, що поєднує в собі ознаки економічної та організованої злочинності, а також має особливу сферу вчинення (діяльність інституційних інвесторів), яка регулюється значною кількістю складних нормативно-правових актів, які зазнають постійних змін, а саме обставини, які підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності інституційних інвесторів донедавна залишалися недослідженими в науках криміналістики та кримінального процесу.

Автором запропоновано розглядати такі групи обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності інституційних інвесторів: обставини, що характеризують протиправну діяльність (комплекс подій кримінального правопорушення); обставини, що характеризують правопорушників; вид і розмір завданої протиправною діяльністю шкоди (адже страждають громадяни-інвестори, які є слабкими і найбільш незахищеними учасниками правовідносини саме на їх цінності посягають злочинці); інші обставини, які є важливим для цієї категорії кримінальних правопорушень (насамперед мова йде про обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого, адже мова йде про публічний інтерес, а також обставини, які можуть бути підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру). У статті автором розкрито змістовне наповнення кожної групи.

Посилання

Погорецький М.А., Сергєєва Д.Б. Світоглядні методологічні засади теорії кримінального процесуального доказування. Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. у 2-х т. Т. 2. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 531–542.

Погорецький М.А. Теорія відбиття та її значення для пізнання обставин злочину. Юрид. психологія та педагогіка: наук. журнал. К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. № 1(7). С. 69-78.

Pohoretskyi M., Serhieieva D., Toporetska Z. Доказування події шахрайства з фінансовими ресурсами у банківському секторі: проблемні питання. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019. № 28. T. 1. С. 36–45.

Розслідування окремих видів злочинів : навчальний посібник / колектив авторів; за ред. М.А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. К.: Алерта, 2015. 536 с.

Пчеліна О.В. Тактичні завдання розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 2. С. 155–159.

Топорецька З.М. Проблеми визначення поняття та змісту криміналістичного забезпечення доказування у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 135–140.

Volodymyr Vazhynskyi, Mykola Pohoretskyi, Zoriana Toporetska Responsible business by institutional investors as the main means of preventing violations of the public interests of sitizen-investors. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 10 No. 1 (2024). P. 20–29. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2024-10-1-20-29.

Тіщенко В.В. Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів : автореф. дис. д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Х., 2003. 51 с.

Одерій О.В. Проблеми теорії та практики розслідування злочинів проти довкілля : автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2015. 40 с.

Криушенко Л.І. Особливості виявлення обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування шахрайства в банківській сфері. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: ПРАВО. 2016. Випуск 39. Том 2. С. 94–99.

Пчеліна О.В. Теоретичні засади формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності : дис. д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. 568 с.

Пчеіна О.В., Невядовський В.О. Обставини, що підлягають з’ясуванню під час здійснення досудового розслідування резонансних кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2023. № 3. С. 376–381. DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.03.68. URL: https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/70.pdf.

Volodymyr Vazhynskyi, Mykola Pohoretskyi, Zoriana Toporetska Assessment of Key Markets for Institutional Investors in Ukraine in the Context of War. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 9 No. 4 (2023). P. 44–49. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-4-44-49.

Топорецька З.М. Криміналістичне забезпечення доказування події кримінального правопорушення у кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом. Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції (м. Одеса, 2 квітня 2016р.) / відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, І.В. Гловюк, М.В. Шкрибайло; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса: Юридична література, 2016. С. 119–122.

Важинський В.М. Основні способи вчинення злочинів, пов’язаних із заволодінням коштами індивідуальних інвесторів. Вісник кримінального судочинства України. 2016. № 5. С. 140–145.

Топорецька З.М. Особливості початку кримінального провадження та обставини, які підлягають встановленню при розслідування службової недбалості. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 115–122.

Погорецький М.А. Доказування винуватості службової особи у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2018. Спец. № 1 (80). С. 285–296.

Важинський В.М. Охорона суспільних цінностей у сфері інвестиційної діяльності: теоретичний аспект. Вісник кримінального судочинства. 2022. № 3-4. С. 113–123. URL: https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.3-4/113-123.

Важинський В.М. Інвестиційна діяльність як об’єкт публічного управління та охорони. Вісник кримінального судочинства. 2022. № 1-2. С. 148–155. URL: https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.1-2/148-155.

Важинський В.М. Проблеми корупційних впливів на сферу інвестиційної діяльності в умовах війни. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7–8 грудня 2023 року). С. 102–105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність