Актуальні питання використання знань судової медицини під час розслідування жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням

Автор(и)

  • О. О. Бурнос аспірант науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0009-0003-9640-5511

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.9

Ключові слова:

воєнний злочин, судово-медична експертиза, експерт, слідчі (розшукові) дії, розслідування, документування, спеціальні знання

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання використання знань судової медицини під час розслідування жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням. Акцентовано на винятковому значенні використання таких спеціальних знань під час розслідування досліджуваних воєнних злочинів у зв’язку з особливостями способу їх вчинення, що часто пов’язаний зі спричиненням тілесних ушкоджень і настанням смерті потерпілих. Встановлено, що проведення судово-медичної експертизи належить до переліку невідкладних слідчих (розшукових) дій, метою першочергового проведення якої є своєчасний збір і збереження доказів під час документування таких воєнних злочинів. Визначено призначення та напрямки використання судово-медичних знань під час документування та розслідування досліджуваних деліктів, що крім проведення судово-медичних експертиз включають залучення судових медиків до проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі з метою надання допомоги під час вилучення біологічних зразків для подальших експертних досліджень. З’ясовано види судово-медичних експертиз, що можуть призначатися у таких провадженнях, та надано орієнтовний перелік питань, які вирішуються під час проведення експертних досліджень в межах кожного з визначених видів. Зосереджено увагу на ускладненнях, які виникають під час використання знань судової медицини, зокрема під впливом особливих умов воєнного часу. Крім безпекових ризиків, такими визнано: недоліки нормативно-правового урегулювання судово-медичної діяльності, неналежна організація структури судово-медичних установ, недоліки матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також низький рівень знань щодо спроможностей та потенціалу судових експертиз у працівників слідчих органів.

Посилання

Vozniuk A., Hryha M. Topical issues of forensic medical examination in the investigation of war crimes. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2023. № 28(2). Р. 9–18. Doi: https://doi.org/10.56215/naia-herald/2.2023.09.

Дуфенюк О.М. Розслідування воєнних злочинів: логістичні, криміналістичні та судово-медичні питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 369–374. Doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/88.

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи : наказ МОЗ України від 17.01.95 р. № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95#Text.

Шульженко А.В. Проблеми доказування об’єктивної сторони у злочинах про порушення законів і звичаїв війни. Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 2. С. 261–270.

Розслідування воєнних злочинів і пов’язаних з війною кримінальних правопорушень: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти: наук.-практ. посіб. / [І.В. Гловюк, О.М. Литвинов, Ю.В. Орлов та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., члена-кор. НАПрН України В.В. Сокуренка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2023. 400 с.

Пам’ятка щодо особливостей розслідування фактів умисних вбивств захищених осіб в умовах збройного конфлікту. Київ: Офіс Ген. прокурора України; Тренінг. центр прокурорів України, 2022. С. 127-128.

Пам’ятка щодо особливостей розслідування фактів сексуального насильства в умовах збройного конфлікту. Київ: Офіс Ген. прокурора України. Тренінг. центр прокурорів України, 2022. С. 15.

Ергард Н.М., Кубаля С.М. Актуальні питання проведення судово-медичної експертизи під час воєнного стану. Modern directions of scientific research development : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чікаго, 18–20 трав., 2022 р.). Чікаго : BoSciencePublisher, 2022. С. 104–108.

Senyuta I., Orlyuk O., Buletsa S., Ivanchulynets D. Forensic medical and forensic psychiatric examination: some issues of legal regulation. Georgian Medical News. 2020., 299. P. 158–163.

Гуров О., Антонов А., Сургай Н., Татарко С., Шилан В., Узбек Т. Шляхи вдосконалення судово-медичної ідентифікації особи в ускладнених умовах. Судово-медична експертиза. 2023. № (1). С. 16–21. Doi: https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність