Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди у процесі відновного правосуддя як пом’якшувальна обставина

Автор(и)

  • Л. Г. Остапчук кандидат юридичних наук,доцент, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавче право та кримінології юридичного факультету Пенітенціарної академії України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0515-0000

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.82.3.4

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, шкода, збитки, потерпілий, відновне правосуддя, примирення, обставини, що пом’якшують покарання, призначення покарання

Анотація

У статті проаналізовано поняття обставини, що пом’якшують відповідальність винної особи та враховуються судом під час реалізації процедури відновного правосуддя. З’ясовано зміст обставини, що пом’якшує відповідальність винної особи, а саме відшкодування завданого збитку та заподіяної шкоди, яка у процесі звільнення особи від кримінальної відповідальності виступає головною передумовою звільнення, передбаченого ст. 46 КК України. Констатовано, що добровільна дія винного пов’язана з відшкодуванням завданого збитку та заподіяної шкоди є не тільки обставиною, що пом’якшує покарання, але й передумовою звільнення від кримінальної відповідальності у порядку примирення винного з потерпілим.

Здійснено порівняльно-правовий аналіз національного та зарубіжного кримінальних законодавств, що регламентують застосування обставин, що пом’якшують покарання та відповідальність, що дозволило виявити спільні та відмінні риси особливостей врахування судом пом’якшувальних обставин, як при звільненні від покарання так і при звільненні від кримінальної відповідальності.

Запропоновано авторський підхід, щодо врахування такої обставини, що пом’якшує покарання, як добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди при застосуванні до засудженого звільнення від покарання у порядку ст. 81 та 82 КК України.

Разом з тим, зроблено наголос на тому, що КК України не містить вичерпного переліку обставин, що пом’якшують та обтяжують кримінальну відповідальність, необхідним вважається здійснення чіткого розмежування пом’якшувальних та обтяжуючих обставин, що використовуються для індивідуалізації покарання та диференціації кримінальної відповідальності.

Встановлено, що за своєю правовою природою обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання, потрібно відрізняти від передбачених Особливою частиною КК України однойменних (схожих) ознак основних, привілейованих та кваліфікованих складів кримінального правопорушення.

Посилання

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доповн. Та СD). Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

Кримінальний кодекс Республіки Польща. URL: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/6417/file/ Poland_CC_1997_am2016_pl.pdf (дата звернення 25.07.2022).

Кримінальний кодекс Болгарії. URL: http://www.wіpо.іnt/wіpоlex/ru/detаіls.jsp?іd=149 (дата звернення 27.03.2024).

Кримінальний кодекс Латвії. URL: https://likumi.lv/ta/en/en/id/88966-the-criminal-lawThe (дата звернення 27.04.2024).

Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення 27.04.2024).

Цивільний кодекс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 27.04.2024).

Іванюк Т.І. Обставини, які пом’якшують покарання, за кримінальним правом України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2006. 203 с. URL: http://bookwu.net/book_obstavini-yaki-pomyakshuyut-pokarannyazakriminalnim-pravom-ukrani_899/3_vstup (дата звернення: 18.03.2024).

Відновне правосуддя. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F/ (дата звернення 01.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право