Поточний номер

Том 1 № 80 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право
Опубліковано: 2024-01-22

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Переглянути всі випуски