Том 2 № 74 (2022): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право

Опубліковано: 2023-02-10

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Розділ 13. Правова наука та практика