Порівняльно-правовий аналіз поняття необґрунтованого збагачення у зарубіжних правових системах

Автор(и)

  • О. Котляр Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3485-4157
  • М. Ковальова Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.61

Ключові слова:

необґрунтоване збагачення, реституція, віндикація, lex loci condictionis, lex causae condictionis, право на action de in rem verso

Анотація

Розвиток інтеграційних процесів в умовах глобалізації міжнародних економічних зв’язків, активне переміщення фізичних та юридичних осіб, використання електронних переказів, віртуальних платіжних систем, надання міжнародних поштових послуг призводить до того, що відносини з необґрунтованого збагачення можуть виходити за межі однієї держави та набувати транскордонного характеру.

Метою даної статті є аналіз підходів до поняття «необґрунтованого збагачення» у праві, доктрині та судовій практиці зарубіжних країн, а також виявлення основних проблем при кваліфікації даного визначення.

У статті акцентовано увагу на тому, що у сучасних правових системах можливість відновлення порушеного балансу інтересів учасників цивільного обороту внаслідок неправомірного переміщення майна від однієї особи до іншої у тому чи іншому вигляді прямо передбачена в законі або набула розвитку в судовій практиці в рамках інституту безпідставного збагачення. Основним колізійним правилом визначення статуту зобов’язання з безпідставного збагачення є право країни, якому підпорядковані існуючі або передбачувані правовідносини, у зв’язку з якими має місце безпідставне збагачення (lex causae condictionis).

Наголошено, що на сучасному етапі зобов’язання з безпідставного збагачення визнаються самостійним видом зобов’язання у системі зобов’язального права поруч із договором і зобов’язаннями із заподіяння шкоди. Підкреслено, що становленню даного інституту передував тривалий процес розвитку уявлень про безпідставне збагачення.

Посилання

The Principal of Unjust Enrichment in English Law - A Study in Comparative Law, CanLI-IDocs 44. URL: https://www.canlii.org/en/commentary/doc/ 1938CanLIIDocs44#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA

Andersen v. St. Jude Medical Inc. Peter W. Kryworuk and Yola S. Ventresca. Waiver of tort on trial P. 3-3. URL: https://www.lerners.ca/wp-content/uploads/2016/05/ waiv-eroftortpwkysv 2012 summittab3.pdf

Lipkin Gorman v Karpnale. URL:https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2022/07/Lipkin-Gorman-v-Karpnale.pdf

Bürgerliches Gesetzbuch. URL:https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

Zimmermann R. Unjustified Enrichment. URL: https://academic.oup.com/book/36387/chapter-abstract/319995912?redirected From =fulltext

Zimmermann R., Plessis J. Basic Features of the German Law of Unjustified Enrichment. Restitution Law Review. 1994. № 2. pp. 14-43.

French Civil Code (Code civil des Français). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/ Code_22.pdf

Patureau-Miran C. Boudier. Cour de Cassation Cass. Rep., 15 June 1892 [S.1893.1.28]. URL: https://www.quimbee.com/cases/patureau-miran-c-boudier

Johnston D. The Comparative Law of Unjustified Enrichment. URL: http://www.cambridge.org/il/academic/subjects/law/contract-law/ unjustifieden richment-key-issues-comparative-perspective.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10