Правове регулювання співробітництва правоохоронних органів в рамках ЄС

Автор(и)

  • С. Задорожна Доктор юридичних наук, доцент кафедри європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 58012, вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2681-7855

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.59

Ключові слова:

право ЄС, простір свободи, безпеки та юстиції ЄС, поліцейське співробітництво, поліцейське право ЄС, транскордонна злочинність

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу правового регулювання співробітництва правоохоронних органів в рамках ЄС, де діє цілісна система організаційних, нормативно-правових, технічних та інформаційних механізмів, що дозволяють держава-членам та Європейському Союзу загалом досягати ефективних результатів по захисту безпеки на територіях ЄС вцілому та держав-членів зокрема. В рамках дослідження проаналізовано три основних напрямки, а саме Європейська мультидисциплінарна платформа проти кримінальних загроз (EMPACT), проблема уніфікації та гармонізації правового регулювання транскордонного співробітництва, наприклад в рамках спільних слідчих операцій, діяльність спеціальних наднаціональних інституцій в даній сфері. Зокрема проаналізовано зміст основоположного нормативного акту в цій сфері – Кодекс поліцейської співпраці, в якому закріплюється правове регулювання транскордонного переслідування та спостереження, порядок проведення спільних слідчих операцій та налагодження спільного навчання та професійного розвитку. Значна увага приділяється проблемі спільного інформаційного простору співробітництва правоохоронних органів, в рамках якого створено інформаційну систему SIS, діє бюро SIRENE, та ряд інших наднаціональних інструментів. Європейська практика боротьби із сучасними викликами кримінально-правових загроз, досліджується у статті як приклад високих стандартів співпраці правоохоронних органів у боротьбі із транскордонною злочинністю та гарантування безпеки життєдіяльності людини для України. Для запровадження таких стандартів необхідне цілісне дослідження усього правового масиву, що регулює співробітництво правоохоронних органів в рамках ЄС, з метою гармонізації права України відповідно до Угоди про асоціацію, зокрема розділу III «Юстиція, свобода та безпека». З іншої сторони  Україна має стати опорою безпеки Європи зважаючи на неймовірну загрозу для Європи зі сторони країни-агресора росії. Європа серйозно задумалася про свою безпеку і формування спільної армії та сил швидкого реагування. Саме тому сьогодні безпека Європи залежить від спільної тісної співпраці ЄС та України.

Посилання

EU Strategy to tackle Organised Crime. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662 (дата звернення 09.12.2022)

Council Recommendation (EU) 2022/915 of 9 June 2022 on operational law enforcement cooperation. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0915&qid=1669645271629 (дата звернення 09.12.2022)

EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). URL: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/law-enforcement-cooperation/operational-cooperation/empact-fighting-crime-together_en (дата звернення 09.12.2022)

Directive of the European Parliament and of the Council on information exchange between law enforcement authorities of Member States, repealing Council Framework Decision 2006/960/JHA. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0782&qid=1670518218136 (дата звернення 09.12.2022)

Regulation of the European Parliament and of the Council on automated data exchange for police cooperation (“Prüm II”). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A784%3AFIN&qid=1639141496518 (дата звернення 09.12.2022)

Directive 2011/82/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 facilitating the cross-border exchange of information on road safety related traffic offences. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0082&qid=1670516535063 (дата звернення 09.12.2022)

Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Bor-ders Code) (codification). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399&qid=1670841259308 (дата звернення 09.12.2022)

Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detec-tion, investigation or prosecution of certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1153&qid=1670517743102 (дата звернення 09.12.2022)

Council Decision 2008/617/JHA of 23 June 2008 on the improvement of cooperation be-tween the special intervention units of the Member States of the European Union in crisis situa-tions. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0617&from=EN (дата звернення 09.12.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10