Місце та значення системи судоустрою в правоохоронній політиці держави

Автор(и)

  • І. Митрофанов Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1967-1985

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.56

Ключові слова:

механізм держави, суд, система судоустрою, політика держави з правової охорони, органи правової охорони, реформа системи судоустрою, судовий прецедент

Анотація

У статті досліджуються питання місця та значення суду в правоохоронній політиці через відсутність єдиного підходу щодо цієї проблематики в сучасній правовій літературі. Зазначається, що це призводить до ігнорування справжньої сутності судової системи та її значення у виробленні ефективної правоохоронної політики сучасної держави. При цьому можна дорікати в тому, що суди та судові органи не належать до правоохоронної системи України і ні про яку правоохоронну політику судової системи не можна вести розмову. Ось чому й необхідні відповідні пояснення про значення суду в модернових умовах, виходячи з реалій нашого майбутнього (післявоєнного) життя, а і в умовах військового протистояння. Саме тому метою статті вважається визначення місця та з’ясування ролі, яку відіграє суд в правоохоронній політиці в Україні. Констатується, що суд як орган судової влади здійснює правоохоронну функцію через встановлені нормативно-правовими актами відповідні повноваження із реалізації функції правової охорони. Розглядаються приклади участі системи судоустрою у формуванні правоохоронної політики держави. Робиться висновок про те, що реалізація правових позицій Верховного Суду, а також діяльність Конституційного Суду України із визнання неконституційними норм права дозволяють забезпечити захист прав громадян з боку держави через систему судоустрою. До того ж, відповідно до ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки відносно застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні цих норм права. На нашу думку, це все є елементами правоохоронної політики з боку системи судоустрою, яка реалізується в правових позиціях із тлумачення норм права, що дозволяють здійснювати захист прав і свобод людини, юридичних осіб. Ці напрями діяльності судових органів у цілому впливають на правоохоронну політику, як безпосередньо в межах своєї діяльності, так і через взаємодію з іншими правоохоронними органами (Національною поліцією, прокуратурою, митницею, особами й органами, які виконують судові рішення, тощо) на республіканському та міжнародному рівнях, що дозволяє координувати, удосконалювати правозастосовні процедури, виробляти найбільш дієві засоби охорони та захисту прав і свобод громадян.

Посилання

Зайченко В.В., Лаптева А.В. Роль і місце правоохоронних органів у правовій дер-жаві. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2013. Вип. 23. С. 419–424.

Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України : навчальний посібник. вид. 4-те, пєрероб. і допов. Київ : Істина, 2006. 320 с.

Рішення другого сенату Конституційного Суду України від 8 червня 2022 року № 3-р(II)/2022. Офіційний вісник України. 2022. № 52. Ст. 3010.

Рішення другого сенату Конституційного Суду України від 6 квітня 2022 року № 2-р(II)/2022. Офіційний вісник України. 2022. № 34. Ст. 1881.

Рішення Конституційного Суду України від 25 червня 2019 року № 7-р/2019. Офі-ційний вісник України. офіційне видання. 2019. № 62. Ст. 2161.

Гусаров C.М. Суб’єкти законодавчої ініціативи в Україні. Наше право. 2015. № 6. С. 54–60.

Материалы III Международной научной конференции «Теоретические и практиче-ские проблемы правоприменения». Российское правосудие. 2008. № 7. С. 104–106.

Кросс Р. Прецедент в английском праве / под общ. ред. : Ф. Решетников (предисл.) ; пер., предисл. : Т. Апарова. Москва : Юрид. лит., 1985. 238 c.

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. Київ : Реферат, 2007. 640 с.

Ніколенко Л.М. Щодо визначення судового прецеденту в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2014. № 27. Том 2. С. 11–15.

Постанова Верховного Суду від 20 вересня 2022 року в cправі № 904/7518/21. URL : https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/106380293 (дата звернення: 13.10.2022).

Верховний Суд опублікував огляд правових позицій ККС ВС за листопад 2021 ро-ку. URL : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1244783/ (дата звернення: 13.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура