До питання про юридичну відповідальність за військові правопорушення

Автор(и)

  • О. Фесенко Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права ВНЗ «Національна академія управління», Ukraine
  • І. Козакова Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління» , Ukraine
  • О. Шнипко Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.74

Ключові слова:

юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, військове правопорушення, військове дисциплінарне правопорушення, військове адміністративне правопорушення, військове кримінальне правопорушення, військовий злочин, погроза або насильство щодо начальника, порядок несення або проходження військової служби, кваліфікація військового правопорушення, склад військового злочину, воєнна безпека України

Анотація

У статті досліджуються питання юридичної відповідальності за військові правопорушення. В статті визначена мета - проаналізувати окремі положення чинного законодавства щодо юридичної відповідальності за військові правопорушення. Аналізується чинне законодавство, що передбачає правові норми за військові адміністративні і кримінальні правопорушення, а також положення проекту нової редакції Кримінального кодексу України.

Аналіз законодавства щодо юридичної відповідальності за військові правопорушення свідчить про необхідність його удосконалення. Суттєве збільшення військової злочинності за період з 2014 р. по даний час потребує приведення окремих положень статутів Збройних Сил України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України до потреб сьогодення. Нині є запит органів військового управління, військового командування на більш дієве законодавство у військовій сфері, правові норми якого б сприяли більш ефективній боротьбі із військовою злочинністю, одним із шляхів якої має бути запобігання військовим правопорушенням

В статті звертається увага на необхідність більш дієвого механізму боротьби із військовою злочинністю, спрямованого на запобігання військовим правопорушенням. До наукового аналізу спонукають питання подальшого законотворчого вдосконалення норм, що передбачають юридичну відповідальність за військові правопорушення.

Посилання

Шемшученко Ю.С. Відповідальність юридична. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 1: А-Г. 672 с.: іл.

Карпенко М.І. Окремі питання юридичної відповідальності суб’єктів військових правопорушень. Юридична наука. 2015. № 8. С. 88-98.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України [Текст]: Закон України від 24.03.1999 р. №548-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 22-23. Ст. 194.

Про оборону України [Текст] : Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2020-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 49. Ст. 420.

Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. К.: Вентурі, 1996. 208 с.

Прохоренко М.М. Система військового законодавства України [Текст] : автореф. дис.. … канд.. юрид. наук: 12.00.01; Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків: 2007. 23 с.

Піскун І.І. Поняття та види юридичної відповідальності. Військове право України: підручник / кол. авторів; за заг. ред. А.М. Колодія, О.В. Кривенка, В.Й. Пашинського. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 392 с

Тарахонич Т.І. Правопорушення. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 5: П-С. 2003. 736 с.

Конституція України [Текст] : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: Закон УРСР від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Кримінальний кодекс України [Текст] : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25. 26. Ст. 131.

Кримінальний кодекс України (проєкт): контрольний текст станом на 29.09.2022 року / https:// newcriminalcode.org.ua/upload/ media/2022/09/29/1 kontrolnyj-tekst-proektu-kk-29-09-2022.pdf (дата звернення: 02.10.2022).

Карпенко М.І. Теоретико-методологічне дослідження злочинів проти встановленого порядку несення військової служби за Кримінальним кодексом України [Текст] : автореф. дис.. … докт. юрид. наук: 12.00.08; Університет державної фіскальної служби України / М.І. Карпенко. – Ірпінь: 2020, 39 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10