Стан правового регулювання матеріального напряму соціального захисту працівників митних органів

Автор(и)

  • В. Шкода Аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.75

Ключові слова:

відшкодування шкоди, заробітна плата, матеріальна допомога, працівники митних органів, реформа соціального законодавства, соціальна безпека, соціальний захист

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню актуального стану правового регулювання в Україні матеріального напряму соціального захисту працівників митних органів. Спершу автор аналізує особливі риси матеріального напряму соціального захисту відповідного кола працівників крізь призму дії механізму правового регулювання соціального захисту працівників митних органів. Встановлено, що матеріальний напрям соціального захисту працівників митних органів врегульовується нормами законодавчих актів, а також на підзаконному рівні. У відповідності до чинного законодавства єдиним гарантом соціального захисту працівників митних органів в Україні (у контексті їх матеріального забезпечення) є держава. З чинного законодавства випливає, що основною формою соціального захисту працівників митних органів в контексті матеріального напряму їх соціального захисту є заходи з нарахування та виплати заробітної плати (складається з основної та додаткової частини). Вторинними (похідними) матеріальними формами соціального захисту працівників митних органів є заходи з нарахування та виплати: грошових коштів з метою відшкодуванням державою шкоди; матеріальної допомоги. Встановлено, що поточний стан правового регулювання матеріального напряму соціального захисту працівників митних органів характеризується множиною проблем, що шкодять дії принципу юридичної визначеності норм законодавства про соціальний захист таких працівників. Задля вирішення цих проблем пропонується створити концептуально-стратегічний акт про соціальний захист працівників митних органів. У такому акті повинна бути приділена увага проблемам нормативно-правового регулювання матеріального напряму соціального захисту таких працівників й окресленню орієнтирів вирішення цих проблем. Також пропонується внести численні зміни до Митного кодексу України, а саме: уточнити перелік додаткових складових елементів заробітної плати працівників митних органів; розширити можливість набуття права на отримання грошових коштів (в результаті процедури відшкодування державою шкоди) усіма працівниками митних органів; регламентувати право, визначити підстави, умови та загальний порядок отримання працівниками митних органів (які є держслужбовцями) матеріальної допомоги. Окремо автор обґрунтовує потребу створення та затвердження нової постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників митних органів».

Посилання

Купрун Є.П. Поняття та ознаки форм соціального захисту працівників органів прокуратури України. Наукові тренди постіндустріального суспільства : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 жовтня 2022 р.). Вінниця: ЄНП, 2022. С. 83-84.

Малюга Л.Ю. Окремі аспекти соціального захисту працівників митних органів в Україні. Правові виклики сучасності: захист прав людини в умовах пандемії : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (м. Чернівці, 22 жовтня 2021 р.). Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 164-165.

Архірейська Н.В. Планування кадрового потенціалу митних органів України: проблеми сьогодення. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 14-17.

Ганас Л.М., Дорош О. І., Білець Л. В. Особливості мотивування працівників митних органів. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2020. Вип. 2 (1). С. 13–20.

Іншин М.І. Соціально-правовий захист працівників Державної митної служби України. Наукові записки ХЕПУ. Серія : Право. 2008. № 1. С. 19–24.

Малюга Л.Ю. Проблеми та напрями вдосконалення правового регулювання соціального захисту працівників митних органів в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 4. С. 45–49.

Мельник О. М. Соціально-правовий статус працівників митних органів. Право.ua. 2016. № 1. С. 47–52.

Таранова С.В. Шляхи удосконалення системи соціального захисту працівників митних органів (на прикладі США). Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 18-19 вересня 2009 р.). Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2009. С. 228229.

Щербина В.І., Фролова Н.В., Валуєва Н.О. Правові проблеми соціального захисту працівників митної служби України. Митна справа. 2010. № 5. С. 20–25.

Настюк В.Я. Про соціальний захист працівників митних органів. Проблеми законності. 2001. Вип. 51. С. 181–185.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10