Стандарти Європейського Союзу (DCFR) в сфері регулювання недоговірних зобовязань та проблеми їх гармонізації в спадковому праві України

Автор(и)

  • О. Цибульська Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародгого та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.63

Ключові слова:

Європейський союз, спадкове право, заповіт, легат, заповідальний відказ, недоговірні зобовязання, Проєкт загальної довідникової схеми, що включає принципи, поняття та модельні норми європейського приватного права

Анотація

В межах цієї статті здійснюється аналіз ситуації, що існує в сфері уніфікації тих норм національного права України, які безпосередньо регулюють недоговірні зобовязання, що виникають внаслідок смерті фізичної особи, або визнання її померлою в сфері спадкового права. Зазначені недоговірні зобовязання в спадковому праві є можливими завдяки конструкції, відомій в римському праві під назвою "legatum", і, достатньо вдало, започеній в чинне приватне право більшості країн європейського простору. В цивільному законодавстві України ця конструкція має назву "заповідальний відказ", є розпорядженням заповідача, що встановлюється в заповіті, і передбачає можливість покласти на спадкоєців за зповітом обовязок здійснити певні майнові вигоди на користь третіх осіб - вигодонабувачів.

Аналогічні конструкції передбачені кодифікаціями приватного права й інших європейських держав, в тому числі держав, що є членами Європейського Союзу. Разом із тим, незважаючи на схожість правої природи цього інституту, станом на сьогодні є відсутнім єдиний правовий механізм в правовому регулюванні схожих за своєю сутністю правовідносин в цій сфері.

Разом із тим, за основу єдиних стандартів в галузі приватного права на території європейського простору доцільно вважати Проєкт загальної довідникової схеми, що включає принципи, поняття та модельні норми європейського приватного права (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR).

У роботі сформовано, виокремлено та проаналізовано види недоговірних конструкцій, передбачених DCFR, насамперед, їх діалектичної класифікації, архітектоніки та місця в системі спадкового права. Зроблено акцент на переосмисленні та вирішенні деяких проблем у спадковому праві України, під кутом зору нових світових реалій.

Посилання

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. URL : https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf

Цибульська О.Ю. Щодо питання вдосконалення окремих норм спадкового права України на основі базових принципів DCFR. Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І.В. Шерешевського: «Принципи DCFR як методологічна основа вдосконалення національного цивільного законодавства» : матер. інтернет-конференції (м. Одеса, 5 грудня 2014 р.). Одеса : Фенікс. 2014. С. 168 - 170.

Цибульська О.Ю. Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. № 23. Т. 1. Ч. 1. Ужгород, 2013. С. 293-297.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. No 435-IV. Відомості Верховної Ради України. Київ, 2003. № 40-44. С. 356.

Цибульська О.Ю. Недоговірні зобовязання в спадковому праві України. Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 — 16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.2. Одеса : Юридична література. 2015. С. 484-466.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10