Проблемні питання нормативного визначення об’єкту самовільного залишення військової частини або місця служби

Автор(и)

  • О. Ленда Ад’юнкт кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.51

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, об’єкт кримінального правопорушення, кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби, самовільне залишення військової частини або місця служби, військовий стан

Анотація

Стаття присвячена особливостям нормативного визначення об’єкту кримінального правопорушення, передбаченого ст. 407 Кримінального кодексу України «Самовільне залишення військової частини або місця служби». Зазначено, що родовим об'єктом кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби є передбачений законодавством порядок несення або проходження військової служби.

Підкреслено багатоманітність нормативно-правових актів, що визначають порядок проходження військової служби, права та обов’язки військовослужбовців: закони України, положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, інші нормативно-правові акти. Проаналізовано сутність військової служби як державної служби особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

На підставі аналізу нормативно-правових актів визначено, що військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями. Доведено можливість визнаватися проходження військовозобов'язаними особами та резервістами навчальних (або перевірних) зборів. Вказано на законодавчо закріплені моменти початку та закінчення проходження військової служби.

Акцентовано увагу на необхідності визнання родовим об'єктом самовільного залишення військової частини або місця служби (ст. 407 Кримінального кодексу України) і порядку проходження, і порядку несення військової служби, оскільки ці поняття органічно взаємопов’язані між собою. Зроблено висновок, що термін «несення військової служби» є вужчим поняттям, ніж «проходження військової служби».

Посилання

Військові злочини: коментар законодавства / М.І. Хавронюк, С.І. Дячук, М.І. Мельник; Відп. ред.: М.Д. Дрига, В.І. Кравченко. Київ: Видавництво А.С.К., 2003. 272 с.

Хавронюк М.І. Кримінальна відповідальність за перевищення військовою посадо-вою особою влади чи посадових повноважень: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 1998. 225 с.

Бугаєв В.А. Військові злочини і покарання: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2002. 21 с.

Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (криміналь-но-правове та кримінологічне дослідження) : Монографія. Київ: КНТ, 2006. 232 с.

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

Закон України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» від 24.03.1999 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text

Закон України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» від 24.03.1999 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-14#Text

Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» від 24.03.1999 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14#Text

Положення «Про проходження громадянами України військової служби у Зброй-них Силах України», затверджене Указом Президента України № 1153/2008 від 10.12.2008 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008/sp:max50:nav7:font2#Text

Туркот М.С. Кримінальна відповідальність за зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2007. 201 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право