Філософсько-правовий та психолого культурологічний аспекти освіти світу Яна Амоса Коменського

Автор(и)

  • В. Туряниця Кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії та історії держави і права ДЗВО «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.73

Ключові слова:

право, освіта, філософія освіти, базові засади і принципи, людиноцентризм, цивілізаційний розвиток людства, трансформації

Анотація

Дається аналіз розв’язання проблеми освіти, її місця в еволюційному поступі людства, діалектичній єдності теорії і практики. Категорія освіти розглядається з позицій співвідношення філософії, права та педагогіки як інтегрована категорія – основа життєдіяльності людини та суспільного буття, а також акцентується на викликах сучасності та пошуку шляхів їх вирішення, що стали перед народами світу в процесі глобалізації та трансформації. Усе це розкривається на багатогранній творчості філософа, правника, педагога Я.А. Коменського.

Автор приходить до висновку, XXI ст. оголошено міжнародною організацією ЮНЕСКО століттям освіти. Загальнопланетарний глобалізм за своєю широтою і глибиною ставить за мету пошуку і застосування нової моделі з метою буття людини в світовому контексті, а саме: реалізація принципів гуманізму, демократизації, людиноцентризму, полікультурної взаємодії, зближення суб’єктів цивілізації та акмеологічної оптимізації життєдіяльності на загальнопланетарному рівні в процесі глобалізації та трансформації, бо, як зауважив Я.А. Коменський, освіта з категорії пріоритетів заможної верстви суспільства має перейти у статус світових пріоритетів загальнолюдських цінностей.

Вказується, філософсько-правові та педагогічні засади Я.А. Коменського в галузі освіти, її змісту, навчання і виховання – золотий фонд у скарбниці історії людської цивілізації. Його інноваційні ідеї стимулювали і стимулюють подальше вдосконалення і реалізацію гуманістичної педагогіки, прав людини та верховенства права. Велика творча спадщина геніального філософа, педагога і науковця привертає до себе й сьогодні увагу дослідників і політиків, бо є джерелом актуальних ідей нашого повсякдення. Вона є ядром вдосконалення і пошуку сучасних педагогічних систем, заставляє задуматися над вибором базових моделей освіти на магістральному шляху глобалізаційних процесів і трансформацій. В епіцентрі сучасної парадигми освіти, поряд з базовими поняттями “знання”, “вміння”,”навички”, різними підходами і комбінаціями фундаментальності до освіти сьогодення має бути поряд багатогранний морально-освітній постулат з чітко визначеними ідеалами, цінностями як на рівні національному, так і міждержавному, вселюдському. Без цього подальше життя, цивілізаційний розвиток людства неможливий. У цьому і є головна місія освіти.

Визначено, сьогодні твори коменіани перекладені багатьма мовами світу. Вони є цілющим джерелом ідей, настанов, обґрунтованих висновків, що мають чіткі орієнтири для людства, їх творчого збагачення і реалізації. Коменський – це та постать, про яку прогресивне людство говорить із пошаною і вдячністю протягом століть. Не меркне слава сина чеського народу. Він є гордістю його, в той же час є і людиною планетарною. Ім’я його навіки ввійшло в історію цивілізаційного розвитку людства.

Посилання

Naisbitt J, Aburdene P. Mega-trends 2000. N.Y., 1990; Towards developing new teacher competencies in response to mega-trends in curriculumreforms. Bangkok, 1992.

Botkin J.W., Elmandra M., Malitza M. No limits to learning. Oxford, 1979.

Aristotleʼs Ethics// Prinston Uviversity Press; 2014, 528 p.

Kant, Immanuel: Über Pädagogik. Königsberg, 1803// https://www.deutschestextarchiv.de/book/ view/kant_paedagogik_1803?p=1

Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. М., 1982.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10