Семіотична перспектива доказовості судових рішень: адміністративно-правова характеристика

Автор(и)

  • М. Бліхар Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.38

Ключові слова:

знак, адміністративне право, правосуддя, семіотика, cудовий процес.

Анотація

Стаття присвячена адміністративно-правовій характеристиці семіотичної перспективи доказо- вості судових рішень. Дана тема є актуальною для вітчизняної правової науки, оскільки правова реальність, яка виражається, зокрема, і через здійснення правосуддя, є складною системою, об’єд- наною чисельними соціальними зв’язками, для дослідження яких необхідно використовувати не тільки власне правові методи, а й міждисциплінарні підходи. Одним з таких підходів і є семіотич- ний. Завдяки його застосуванню ми зможемо не лише поглибити певні теоретичні знання, необхідні для кращого розуміння феномена правосуддя як способу реалізації судової влади, а й визначити напрями, які потребують удосконалення. Власне, одним із таких напрямів є доказовість судових рішень. Сьогодні ми можемо спостерігати тенденції до зближення права, як системи, що регулює відносини в системах «людина – людина» та «людина – держава», та людини. Право стає більш людиноорієнтованим, гуманістичним. А суд, як інститут, покликаний вирішувати суперечки, що виникають у цих системах, має виносити виключно законодавчо обґрунтовані, доказові рішення.
Саме завдяки осмисленню семіотичних перспектив доказовості судових рішень стає можливим з’ясування невирішених досі філософсько-правових проблем судочинства, зокрема знаковості як можливості пізнання правової реальності, а тоді вже й підвищення рівня правосвідомості. Вплив семіотики на доказовість судових рішень пропонується розглядати у чотирьох аспектах: 1) судове рішення загалом виступає знаком чи системою знаків; 2) знак або система знаків чітко вказує на певний аспект правової дійсності (доводить чи спростовує наявність правопорушення у діях однієї зі сторін судового процесу); 3) вплив на людину, який здійснює судове рішення як знак чи система знаків (правомірність її поведінки відносно до інтерпретації знаків у конкретній правовій системі); 4) зміст, який вкладає кожна зі сторін судового процесу в оголошене рішення (вплив судового рі- шення на правосвідомість).

Посилання

Рябченко Ю.Ю. Роль суду в доказовій діяльності в сучасному змагальному цивільному судовому процесі. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 222–230. https://doi.org/10.32842/2078- 3736/2020.2-1.35.

Кодекс адміністративного судочинства України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747- 15#top.

Гвоздік О.І. Судово-процесуальне доказування в логічному вимірі. Філософські та методоло- гічні проблеми права. 2019. № 1 (17). С. 83–89. https://doi.org/10.33270/01191702.83.

Мельник Я.Я. Концепція семіотики у соціальному праві: проблеми доктринальної полі- тики. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2020. № 1 (39). С. 91–97. https://doi. org/10.33216/2218-5461-2020-39-1-91-97.

Tuzet G. Expert Signs and Legal Burdens. International Journal for the Semiotics of Law. 2022. https://doi.org/10.1007/s11196-022-09932-3.

McEvoy Kieran, Bryson Anna. Boycott, Resistance and the Law: Cause Lawyering in Conflict and Authoritarianism. Modern Law Review. 2022. Vol. 85. Iss. 1. P. 69‒104. https://doi.org/10.1111/1468- 2230.12671.

Leone M. From Fingers to Faces: Visual Semiotics and Digital Forensics International Journal for the Semiotics of Law. 2021. Vol. 34. P. 579–599. https://doi.org/10.1007/s11196-020-09766-x.

Jackson Bernard S.A Journey into Legal Semiotics. Actes Sémiotiques. 2017. Vol. 120. https://doi. org/10.25965/as.5669.

Павлишин О.В. Семіотика права як методологічна парадигма новітнього філософсько-правового дискурсу: дисерт. на здоб. наук. ступ. докт. філософії та докт. наук 12.00.12 ‒ філософія права. 2019. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/12957.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право