Взаємодія дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громади з підрозділами ювенальної превенції у сфері захисту прав дітей

Автор(и)

  • К. Гурковська Викладач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.42

Ключові слова:

захист прав дітей, права дитини, адміністративно-правовий захист, система, механізм, заходи впливу, дільничний офіцер поліції та поліцейський офіцер громади

Анотація

З метою додержання гарантій із захисту прав та інтересів дітей, які постраждали від домашнього насильства, а також забезпечення належного реагування на випадки такого насильства, надання своєчасної допомоги постраждалим дітям, створення умов для реалізації кожною дитиною права на зростання у безпечному сімейному оточенні уповноважені підрозділи Національної поліції (патрульна поліція, групи реагування патрульної поліції, мобільні групи з протидії домашньому насильству, дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади, ювенальна превенція) вступають у взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

Взаємодія Національної поліції з іншими суб’єктами у сфері протидії домашньому насильству щодо дітей – це вид правовідносин які потребують організації і планування спільних заходів у цій сфері, об’єднання інформаційних, технічних, людських та інших ресурсів для спільного їх використання.

Координацію заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству щодо дітей та моніторинг їх реалізації на місцевому рівні здійснюють уповноважені особи (координатори) в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Згідно з чинного законодавства формами взаємодії підрозділів ювенальної превенції та поліцейських офіцерів громад у сфері захисту прав дітей є спільні наради, конференції, круглі столи, тренінги; інформування щодо стану злочинності в дитячому середовищі і заходи для його покращення, які вживаються поліцейськими, а також дають рекомендації батькам, законним представникам щодо запобігання вчиненню дітьми та стосовно них правопорушень, поширенню негативних явищ серед дітей; організація профілактичних заходів серед дітей тощо. Формами взаємодії підрозділів ювенальної превенції та поліцейських офіцерів громад у сфері захисту прав дітей є спільні наради, конференції, круглі столи, тренінги; інформування щодо стану злочинності в дитячому середовищі і заходи для його покращення, які вживаються поліцейськими.

Посилання

Ювенальна деліктологія: діти як жертви, діти як правопорушники : матеріали Всеукр. наук.-практ. семін. (м. Дніпро, 8 жовт. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 135 с.

В Україні запустили проект «Поліцейський офіцер громади». URL: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-zapustili-proekt-policejskij-oficer-gromadi

Звіт Голови Національної поліції України про результати роботи відомства у 2019 році. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-npu-2019.pdf?fbclid=IwAR1cTo8Gt4y18ZncroCLceM_7ZTw_kQC7pD1HnhqKR_HvmJIUT6wGUcAEdc

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної пре-венції Національної поліції України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2017 № 1044. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text

Костовська К.М., Мороз О.Б. Адміністративно-правовий статус підрозділів ювена-льної превенції Національної поліції як суб'єктів профілактики правопорушень.

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 69.. 2022. С. 304-311.

Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, наси-льству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства : Указ Президента України від 21 вересня 2020 р. № 398/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3982020-35069.

Ювенальна деліктологія: діти як жертви, діти як правопорушники : матеріали Все-укр. наук. - практ. семін. (м. Дніпро, 8 жовт. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. С. 91.

Таких поліцейських ще не бачили: про різницю з дільничним і довіру людей розповів офіцер Пісочинської громади. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12220.

Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад: Наказ МВС України від 28.07.2017 № 650. Редакція від 18.05.2022. № 301. Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2017 року № 650. Інструкція з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0552-22#n4.

Мороз О. Б., Ковальчук О. В., Хатнюк Ю. А. Довідник ювенального поліцейського. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 380 с.

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2017 № 1044. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text

Я – ваш поліцейський. Чим нові офіцери громади відрізняються від дільничного. URL: https://hromadske.ua/posts/ya-vash-policejskij-chim-novi-oficeri-gromadi-vidriznyayutsya-vid-dilnichnogo.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право