До питання щодо освіти з прав людини для представників юридичних професій

Автор(и)

  • Т. Сироїд Доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8165-4078
  • Л. Фоміна Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8756-4006

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.62

Ключові слова:

міжнародні стандарти прав людини, міжнародні організації, право на освіту, юридична професія

Анотація

У статті проаналізовано положення міжнародно-правових актів універсального і регіонального рівнів (Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р., Основні принципи щодо ролі юристів 1990 р., Рекомендація Rec(2004)4 Комітету міністрів державам-членам про Європейську конвенцію про права людини в університетській освіті та професійну підготовку тощо) щодо освіти в галузі прав людини для представників юридичних професій. Зазначено, що представники юридичних професій, які перебувають у центрі захисту прав людини повинні мати змогу здобути високоякісну освіту у сфері прав людини з метою ефективного здійснення своєї правозахисної функції і недопущення порушень прав людини. Охарактеризовано програми щодо навчання у сфері прав людини (Всесвітня програма освіти в галузі прав ООН, Програми Ради Європи з освіти в галузі прав людини для юристів). Вказано, що Всесвітня програма освіти в галузі прав ООН складається з низки етапів, направлених на конкретні питання:  перший етап (2005-2009 рр.) спрямований на включення прав людини в освітню програму початкової і середньої шкіл; другий етап (2010-2014 рр.) присвячений  освіті  в  галузі  прав  людини  в  системі  вищої  освіти  і  програмах  професійної  підготовки вчителів, викладачів,  державних  службовців,  працівників  правоохоронних  органів  і  військового персоналу;   третій  етап  (2015-2019  рр.)  направлений на співробітників засобів масової інформації, а четвертий етап (2020-2024 рр.) в якості цільової групи визначив молодь.  Зазначено, що Програма Ради Європи з освіти в галузі прав людини для юристів (HELP) полягає у зміцненні потенціалу суддів, адвокатів та прокурорів  та ін. щодо застосування європейських стандартів у галузі прав людини за допомогою онлайн-курсів, які охоплюють низку тем у цій сфері.

Посилання

Compass – Manual for human rights education with young people: 2nd edition. Council of Europe, 2020. 484 р. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/education (дата звернення 20.11.2022).

ABC: Teaching Human Rights - Practical activities for primary and secondary schools. New York: United Nations, 2004. 163 p. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/ABCen.pdf (дата звернення 20.11.2022).

Basic principles on the role of lawyers (adopted 07 September 1990 by the eighth United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders, Havana, Cuba). URL: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers (дата звернення 20.11.2022).

Сироїд Т. Л. Організаційно-правові основи діяльності ООН щодо освіти в галузі прав людини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРА-ВО». 2020. Вип. № 29. С. 332-340.

Plan of action world programme for human rights education. First Phase. New York and Geneva, 2006. 56 p. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/PActionEducationen.pdf (дата звернення 20.11.2022).

Recommendation Rec(2004)4 of the Committee of Ministers to member states on the European Convention on Human Rights in university education and professional training. URL: https://rm.coe.int/09000016805dd13a (дата звернення 20.11.2022).

Recommendation CM/Rec(2019)5 of the Committee of Ministers to member States on the system of the European Convention on Human Rights in university education and professional training. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168098396e (дата звернення 20.11.2022).

About HELP. Official site. URL: https://www.coe.int/en/web/help/about-help (дата звернення 20.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10