Реалізація кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів

Автор(и)

  • А. Вознюк Доктор юридичних наук, професор, завідувач наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3352-5626
  • І. Будік Аспірант наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6319-8590

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.68

Ключові слова:

кримінальна відповідальність, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, злочинна організація, організована злочинність, співучасть, запобігання кримінальним правопорушенням, протидія кримінальним правопорушенням, покарання, призначення покарання, угода про визнання винуватості, вільнення від відбування покарання з випробуванням, конфіскація майна, позбавлення волі, штраф, наркотики, засуджений

Анотація

У статті досліджено особливості притягнення до кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, призначення їм покарання, укладення з ними угод про визнання винуватості, а також застосування звільнення від покарання та його відбування.

За результатами вивчення вироків, винесених упродовж 2008–2022 рр., встановлено досить значну частку злочинів, учинених злочинними організаціями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів – близько 40 %. Наведено аргументи щодо ймовірного пояснення цього факту. Винесення виправдувальних вироків щодо 13,6 % підсудних відбулося через недоведення правозастовними органами вчинення особою злочину, передбаченого ст. 255 КК України.

Аналіз результатів призначення позбавлення волі на певний строк свідчить про те, що 51,4 % засуджених призначено більш м’яке покарання, ніж передбачено законом (із застосуванням ст. 69 КК України), а 92,7 % засуджених покарання призначається або в мінімально можливих межах санкції ст. 255 КК України, або навіть нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією цієї статті. Досить часто з такими суб’єктами укладають угоди про визнання винуватості (57,1 %). Починаючи з 2017 р., ці угоди укладено із 95,2 % засуджених. Майже 40 % засуджених реально не відбуває покарання у виді позбавлення волі на певний строк, оскільки їх звільняють від відбування покарання з випробуванням. Водночас, обов’язки, які покладаються на звільнених, не завжди сприяють виправленню чи перевихованню засуджених. Висловлено пропозиції щодо розв’язання цих проблем.

Посилання

Вознюк А.А., Дудоров О.О. Стадії кримінальної відповідальності. Вісник Запорізького національного університету. 2013. № 2, ч. 2. С. 164–172.

Вознюк А.А. Концептуальні засади звільнення від кримінальної відповідальності. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : ІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 31 січ. 2009 р.). Київ, 2009. С. 235–236.

Вознюк А.А. Кримінально-правовий нарис проблемних питань ч. 3 ст. 2 Кримінального кодексу України. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 8. С. 144–147.

Богатирьов І., Савченко А. Кримінальна відповідальність як сучасна проблема кримінального права України. Підприємництво, господарство і право. 2016. №. 2. С. 133–137.

Будік І.М. Призначення покарання учасникам злочинних організацій за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Актуальні проблеми кримінального права : матеріали XІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П.П. Михайленка (Київ, 30 листоп. 2022 р.) / упоряд. А.А. Вознюк, О.М. Шармар, О.А. Федоренко. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 199–202.

Вирок Єнакіївського міського суду Донецької області від 21 листопада 2011 р. Справа № 1-64-11. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/20149642.

Вирок Шевченківського районного суду м. Львова від 15 грудня 2014 р. Справа № 466/974/13-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/42021045.

Вирок Кіровського районного суду м. Кіровоград від 30 груд. 2015 р. Справа № 1109/5929/12. Єдиний державний реєстр судових рішень: [сайт]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54783278.

Вознюк А.А. Покарання за злочини, пов’язані з створенням організованих груп і злочинних організацій та участю в них. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матеріали підсумк. наук.-теорет. конф. наук. т-ва курсантів (Київ, 19 берез. 2015 р.): [у 2 ч.]. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. Ч. 1. С. 65–67.

Вознюк А.А. Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них як посягання на громадську безпеку: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2018. 652 с.

Судова статистика. Звіт № 6 про осіб притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання за 2021 рік. Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/inshe/ sudova_statystyka/zvitnist_21.

Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них: монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 928 с.

Каменський Д.В. Укладання угод про визнання винуватості у вчиненні економічних правопорушень: вітчизняний та американський підходи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2020. Т. 4. №. 92. С. 152–166.

Вознюк А.А. Призначення покарання, узгодженого сторонами угоди, учасникам злочинних об’єднань (ст. 255, 257, 2583, 260 КК України). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (107). С. 20–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10