Державно-приватне партнерство в секторі безпеки України: основні принципи та форми

Автор(и)

  • Ю. Мех Доцентка кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатка юридичних наук, доцентка, м. Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0191-1020
  • Д. Горобець Студентка 2 року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 293 «Міжнародне право» міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна, Ukraine
  • В. Головко Cтудент 2 року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 293 «Міжнародне право» міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.72

Ключові слова:

партнерство, державний сектор, приватний сектор, державно-приватне партнерство, безпека та оборона України

Анотація

На сучасному етапі розвитку суспільства актуальним постає питання взаємодії між державним та приватним секторами у формі державно-приватного партнерства в різних сферах суспільного життя. У статті досліджено суть поняття державно-приватне партнерство на основі аналізу наукової літератури та законодавства України. Також з’ясовано основні принципи здійснення державно-приватного партнерства. Детальну увагу зосереджено на формах реалізації державно-приватного партнерства та їх законодавчому закріпленні. Крім того, запропоновано розширити сфери здійснення державно-приватного партнерства в Україні, а саме втілити інститут державно-приватного партнерства в секторі безпеки та оборони України.

Посилання

Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональної політики: можливості застосування та практичні аспекти підготовки впровадження інвестиційних проектів: звіт [Електронний ресурс]. 2017. 106 c. URL: http://rdpa.regionet.org.ua/images/129/PPP_report_ULEAD_30_10_2017.pdf.

Брайловський І.А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку: дисертація. 2014. 460 c. URL: https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fshron1. chtyvo.org.ua%2FBrailovskyi_Illia%2FDerzhavno-pryvatne_partnerstvo_metodolohiia_teoriia_ mekhanizmy_rozvytku.doc.

Килимник І.І., Коляда Т.А., Домбровська А.В., Бровдій А.М. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства: колективна монографія; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. 139 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua/50088/1/2017%2019МН%20МОНОГРАФІЯ%20 ПЕРСПЕКТИВИ.pdf.

Петрова І.П. Поняття державно-приватного партнерства: оцінка зарубіжних і вітчизняних визначень. Вісник економічної науки України. 2014. № 3 (27) URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ handle/123456789/87485.

Білик М.Д., Соколов М.В. Державно-приватне партнерство у світі та його використання в Україні [Електронний ресурс] / Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 4. С. 13–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_4_5.

Мігай Н.Б. Державно-приватне партнерство у сфері інноваційної діяльності: закордонний досвід та вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31(70), № 1. С. 52–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_1_11.

Бондар Н.М. Державно-приватне партнерство: сутність та принципи [Електронний ресурс] / Вісник Національного транспортного університету. – 2010. – № 21(1). – С. 232–237. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2010_21(1)__57.

Проневич О.С., Проневич С.О. Державно-приватне партнерство у сфері безпеки: стан публічного дискурсу та проблеми легітимізації [Електронний ресурс]/ Збірник тез конференції Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства. 2015. С. 15–18 URL: http://eprints.kname.edu.ua/39802/1/15-18.pdf.

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#n44.

Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу [Електронний ресурс]. К., ФОП Москаленко О.М., 2011. 140 c. URL: https://enefcities.org.ua/upload/files/Publications/PPP_report_ USAID_2011_ua.pd.f

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»: Закон України від 24.02.2022 р. № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 р. № 181-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/181-2022-%D1%80#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Mekh Y., Georgiievskyi I., Ignatchenko I., Maslova I., Kostenko I. Public-Private Partnership in the Security Sector: Updating in the Conditions of Counteracting the COVID-19 and Armed Aggression in Eastern Ukraine. REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. Volume: 13, Issue: 37, 2021. P. 347–361.

Ігнатченко І. Г. Актуальні проблеми механізму адміністративно-правового регулювання захисту та гарантування прав на свободу думки, совісті, релігії в України. Право і суспільство. № 5. 2022. С. 146–154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10