Аналіз переваг та ризиків впровадження механізму середньострокового бюджетного планування в Україні

Автор(и)

  • К. Гей Аспірантка кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.76

Ключові слова:

бюджетне планування, державний бюджет, бюджетування, середньострокове бюджетне планування

Анотація

У статті досліджено сутність середньострокового бюджетного планування як плану бюджету прогнозованої діяльності на середньотерміновий період, передбачення обсягів коштів, необхідних для досягнення обраних цілей у середньостроковій перспективі. Визначено суттєву відмінність підходів до трактування бюджетного планування й прогнозування. Акцентовано увагу на тому, що середньострокове бюджетне планування є лише прогнозом та не передбачає встановлення точних цифр. Зокрема, на основі світового досвіду досліджено елементи середньострокового бюджетного планування, а також результати цільового впровадження такого механізму. Зазначені основні причини стрімкого впровадження механізму середньострокового бюджетного планування для країн із високим та низьким рівнями доходу. Проаналізовано низку переваг, особливостей, а також приділено увагу розкриттю факторів, які наразі стримують механізм реалізації середньострокового бюджетного планування в Україні. Відтак, мета статті полягатиме в аналізі переваг та ризиків впровадження механізму середньострокового бюджетного планування в Україні, обґрунтування необхідності розвитку системи стратегічного середньострокового бюджетного планування в Україні як інструменту забезпечення результативності й ефективності стратегічного управління в умовах модернізації системи державних фінансів в Україні на основі дослідження зарубіжного досвіду та оцінки вітчизняних наукових розробок. Обґрунтовано, що аналізуючи переваги досліджуваного механізму, слід зазначити, що ефективне запровадження середньострокового бюджетного планування дозволить Україні забезпечити фінансовими ресурсами процес виконання стратегічних державних завдань, підвищити стабільність державних фінансів та бюджетну дисципліну, підвищити передбачуваність та ефективність державних інвестицій.

Посилання

Латковський П.П. Правове регулювання бюджетного контролю в Україні: монографія. Чернівці: Технодрук, 2019. 268 с.

Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2019. 150 с.

Дубина М. Упровадження та реалізація системи середньотермінового бюджетного планування в Україні: досвід Німеччини. Галицький економічний вісник. 2020. Т. 66. № 5. С. 78‒92.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування: Закон України від 6 грудня 2018 року № 2646-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Дем’янюк А.В. Бюджетне планування та прогнозування: сучасний стан та перспективи здійснення. Гроші, фінанси і кредит. 2019. Вип. 48-3. C. 58‒62.

Коляда Т.А. Організація довгострокового бюджетного планування та прогнозування: досвід провідних країн світу. Проблеми економіки. 2013. № 4. C. 14 20.

Посаднєва О.М., Рибіцка Я.М. Проблематика бюджетного планування в умовах макроекономічної нестабільності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2021. Вип. 36. C. 123‒129.

Мацедонська Н.В. Світовий досвід бюджетного планування та його впровадження в Україні. Гроші, фінанси і кредит. 2017. № 19. С. 406‒409.

Філіпенко Т.В. Складання та розгляд бюджетної декларації як стадія бюджетного процесу. Травневі правові читання: матер. міжвуз. наук.-практ. конф. здобувачів та викладачів закладів вищої освіти (7 травня 2019 р., м. Черкаси). Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. С. 191‒193.

Savchuk S. Medium-term budget planning : domestic realities and foreign experience. Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір: збірн. матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 10 верес. 2019 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 76‒80.

Cristina Tita, Alexandra Otetea, Ilie Banu. The Importance of aMedium-Term Budgetary Framework in Enhancing the Sustainability of Public Finances in Romania. 21st International Economic Conference (16-17 May 2014, Sibiu, Romania). Procedia Economics and Finance. 2014. P. 270‒274.

Давиденко Н.М. Середньострокове планування у поліпшенні бюджетної політики в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 38. С. 54‒59.

Medium term budgetary framework (MTBF). Finance Department Government of Sindh. URL: https://finance.gos.pk/Home/Download path=Budget%5CMTBF%5CMTBF%20Conceptual%20 Note%20%28updated%20%26%20refined%20version%29.pdf.

Тимошенко М.В. Перспективи запровадження середньострокового бюджетного планування на сучасному етапі розвитку економіки України. Економiка та держава. 2020. № 12. С. 21‒26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10