Запобігання втручанню у діяльність судових органів

Автор(и)

  • В. Яковлева Аспірантка відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9871-273X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.53

Ключові слова:

злочинність, кримінальні правопорушення, злочинність у сфері правосуддя, втручання у діяльність суду, тиск на судові органи, судова незалежність, запобігання, профілактика

Анотація

Стаття присвячена кримінологічному пізнанню одного із найпоширеніших негативних проявів у сфері правосуддя в Україні у виді явища втручання у діяльність судових органів (ст. 376 КК). З використанням результатів теоретичного та емпіричного (матеріали кримінальних проваджень; експертне опитування чотирьох груп респондентів) дослідження запропоновано систему запобігання указаним кримінальним правопорушенням. Наголошено, що некаральний (кримінологічний) вплив на цей соціально-правовий феномен є більш дієвим порівняно із каральними (кримінально-правовими) засобами боротьби із ним. До системи запобігання втручанню у діяльність судів запропоновано включити напрями і заходи загальносоціального, спеціально-кримінологічного та віктимологічного запобігання. Аргументовано віднесення загальносоціального рівня до визначальних напрямів запобігання явищу, що розглядається. Відмічено, що структура загального запобігання зумовлена специфікою сфери правосуддя і включає: заходи щодо посилення гарантій незалежності суддів; заходи у межах судового реформування; реформування суміжних із правосуддям сфер та органів (політична система, прокуратура, адвокатура, соціокультурна сфера). Спеціальне запобігання побудоване на організаційно-управлінських, інформаційних, нормативно-правових та технічних заходах. Окремий наголос здійснений на необхідності упровадження заходів віктимологічної профілактики. Вона стосується розвитку та вдосконалення наявних професійних навичок у суддів, необхідних для захисту їх незалежного статусу, а також недопущення їх первинної, а так само повторної віктимізації. Підкреслено, що ефективність запобігання цьому явищу корелює із широтою та глибиною упровадження у сфері правосуддя України усталених міжнародних та європейських стандартів незалежності діяльності судових органів.

Посилання

Дрёмин В. Н. Социальная аномия как криминологический феномен. Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. / керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. Одеса: Фенікс, 2011. Вип. 42. С. 230–241.

Скільки заробляють судді в різних країнах світу. Закон і бізнес. 2015. Вип. 51. URL: https://zib.com.ua/ua/120554-skilki_zaroblyayut_suddi_v_riznih_krainah_svitu.html (дата звернення: 31.10.2022).

Головкін О. В., Бурова В. В. Міжнародний досвід боротьби з корупцією. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 12. С. 122–130.

Документи Консультативної ради європейських суддів: офіц. вид. / упоряд. А. О. Кавакін. Київ: Ін Юре, 2015. 772 с.

Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки: Указ Президента України від 11.06.2021 р. № 231/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text (дата звернення: 31.10.2022).

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія. Харків: Фінн, 2011. 384 с.

Колодяжний М. Г. Стратегії протидії корупції у діяльності органів правосуддя. Право Ук-раїни. 2017. № 1. С. 37–44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право