Правове забезпечення раціонального природокористування в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Н. Петрецька Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.37

Ключові слова:

раціональне природокористування, сталий розвиток, природні ресурси, екологічні права, правове регулювання, правове забезпечення, управління

Анотація

Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі правового забезпечення раціонального природокористування в умовах воєнного стану. Право природокористування, з точки зору теоретичних основ, розглядається в трьох іпостасях як правовий інститут, як суб’єктивне право, як правовідносини. У наукових колах точаться дискусії навколо теми застосування категорій «правового регулювання», «правового забезпечення» та «управління». Узагальнено, правове регулювання права природокористування можна умовно поділити на три групи. Перша, включає в себе загальні положення законодавства щодо забезпечення права загального природокористування. Другу групу складають спеціальні норми вітчизняного законодавства щодо забезпечення права спеціального природокористування. Третю групу також умовно ділимо на дві частини: застосування міжнародних принципів раціонального природокористування та сталого розвитку; адаптаційне природокористування, з дотриманням принципу «не нашкодити», в умовах правового режиму воєнного стану.

Простежується, що управління здійснюване військовим командуванням та органами державної влади у воєнний час має вагомий влив на забезпечення національної безпеки, регулювання в системі управління національним господарством та характеризується допустимістю обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб, щоправда законом передбачається строк дії цих обмежень. У статті відзначено, що зміна в організації здійснення управління, впливає на процедури його здійснення в правовому режимі воєнного стану.

Автор дає узагальнену характеристику у викладенні поглядів щодо забезпечення сталого розвитку на умовах раціонального природокористування як першооснови для економічної безпеки України в умовах воєнного стану.

У статті розкриваються процеси внесених змін та доповнень до законодавства, що дозволяють змінювати правовий режим земель для релокованих підприємств. З однієї сторони це питання вирішується за допомогою правового регулювання, а з іншої – необхідно вести мову про підтримку бізнесу, чия діяльність є екологічно спрямованою та інноваційною. Автор прагне донести думку, що війна в жодному разі не має стати причиною порушення принципів раціонального природокористування та сталого розвитку регіонів для нових підприємств.

Збереження якісного та кількісного стану природних ресурсів України в умовах ведення агресивних бойових дій видається вкрай не оптимістичним на тлі обстрілів, бомбардування, мінування, підпалів природних об’єктів, не кажучи вже про інші види забруднень в ході війни. Насправді за допомогою ведення моніторингового та кадастрового спостереження ми можемо порівняти стан природних ресурсів і взагалі природних об’єктів за якісними і кількісними показниками до війни, в процесі та після, що стане у нагоді для документування воєнних злочинів.

Посилання

Екологічне право: підруч. для студ. юрид. навч. закл. / заг. ред. А.П. Гетьмана. Х. : Право. 2014. 432 с.

Носік В. «Проблеми правового забезпечення реалізації цілей сталого розвитку у сфері збереження, відновлення та раціонального використання екосистем в Україні». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, при-родо ресурсних відносин в умовах глобалізації». Прикарпатський національ-ний університет ім Василя Стефаника. 2019р.

Шопіна І. М. Феномен адміністративно-правового забезпечення в адміністра-тивному праві України. Наука і правоохорона, № 4. 2018. С. 141-145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_4_19.

Regulatory Theory: Foundations and applications, edited by Peter Drahos, published 2017 by ANU Press, The Australian National University, Canberra, Australia

Про правовий режим воєнного стану: Закон України. Відомості Верховної Ра-ди. 2015, № 28, ст.250

Горошкова Л. А. Аналіз детермінант економічної безпеки галузей національ-ного господарства. Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2012. 19-1. С. 87-96.

Анісімова Г. Забезпечення екологічної безпеки, життя і здоров’я громадян в умовах воєнного стану: еколого-правовий аспект. Проблеми законності. № 157. 2022. С. 93–115. URL: https://doi.org/10.21564/2414-990X.157.256787

Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: навч. та наук.-практ. посіб. К. : Знання-Прес. 2002. 331 с.

Усі заподіяні нашому довкіллю збитки ворог має обов’язково відшкодувати. Голос України. 25.05.2022. URL: http://www.golos.com.ua/article/360514

Louis J. Kotzé (2012). Arguing Global Environmental Constitutionalism. Transnational Environmental Law, 1. pp 199-233. URL: http://journals.cambridge.org/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право