Том 1 № 72 (2022): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право

Опубліковано: 2022-11-16

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право