Розвиток австрійського конкурсного процесу в XVIII-ХІХ ст.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.12

Ключові слова:

боржник, конкурсний процес, кредитор, неплатоспроможність, транскордонне банкрутство

Анотація

У XVIII столітті в Австрії з’являються перші кодифіковані акти загальної територіальної дії, направлені на регулювання конкурсного процесу, зокрема, Allgemeine Konkursordnung (Конкурсний статут 1781 року) та Allgemeine Gerichts-und Konkursordnung (Судовий статут 1781 року).

Аргументовано, що в XVIII столітті австрійський законодавець вбачає за необхідне дотримання принципу унітарності конкурсного процесу, що знайшло своє відображення у § 6 Конкурсного статуту 1781 року та § 74 Судового статуту 1781 року, за якими всі справи, стороною в яких виступав боржник, після відкриття конкурсу щодо боржника передавались до суду, на розгляді якого перебуває справа про конкурс.

Встановлено, що Судовим статутом 1796 року, який було прийнято для Західної Галичини, уведена необхідність наявності неоплатності боржника для відкриття провадження за ініціативи кредиторів, зокрема, відкриття конкурсу допускалось винятково у випадку наявності критичної ситуації.

Виявлено, що процедура мирової ліквідації, яка була передбачена австрійським конкурсним законодавством ХІХ ст., являє собою прототип сучасного інституту досудової санації, а саме: обидва інститути мають місце до початку конкурсного процесу; існує наявність спільної мети – відновлення платоспроможності боржника та погашення наявної заборгованості до початку конкурсного процесу; відбувається використання певних класичних засобів та заходів конкурсного процесу; в обох випадках законодавець вимагає наявності такої обставини, як вигідність досудової процедури для кредиторів; кінцевим результатом є особливий вид правочину, який затверджується судом; задля досягнення поставленої мети законодавець припускає обмеження волі кредиторів.

Обґрунтовано, що у ХІХ столітті в Австрійській імперії відбулося зародження сучасного інституту транскордонного банкрутства, зокрема положеннями Конкурсного статуту 1868 року запроваджено класичні основи міжнародної співпраці у процедурі банкрутства (неспроможності) на підставі принципу взаємності національних судових установ з іноземними установами шляхом надання останнім судової допомоги у переданні майна боржника та навпаки.

Посилання

Поляков Р. Б. Порівняльно-правові аспекти регулювання процедури банкрутст-ва в Німеччині та Україні: моногр. Чернівці: Технодрук, 2021. 287 с.

Малышев К. И. Исторический очерк конкурсного процесса. Санкт-Петербург : Типография товарищества «Общественная польза», 1871. 455 с.

Шершеневич Г. Ф. Конкурсное право. 2-е изд. Казань : Типография Императо-рского Университета, 1898. 499 с.

Поляков Б. М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Ін Юре, 2011. 560 с.

Радзивилюк В. Генезис национального законодательства Украины о банкротс-тве и проблемы, с ним связанные. Legea si Viata. 2013. № 12/2. С. 167-170.

Allgemeine Konkursordnung für Böheim, Mähren, Schlesien, Oesterreich ob, und unter der Ennß, Steyermarkt, Kärnten, Krain, Górz, Gradiska, Triest, Tyrol, und die Vorlanden. Wien, 1781. Gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern. 31 p.

Allgemeine Gerichts- und Konkursordnung für Böheim, Mähren, Schlesien, Oesterreich ob, und unter der Ennß, Steyermarkt, Kärnten, Krain, Górz, Gradiska, Triest, Tyrol, und die Vorlanden. Klagenfurt, 1781. Gedruckt bey Ignaß Aloys Kleinmayer. 199 p.

Allgemeine Gerichtsordnung fúr Westgalizien. Wien, 1796. Gedruckt bey Joseph Hraschanzky. 278 p.

Das Ausgleichsverfahren in Oesterreich. Nach der Paragraphenfolge des Gesetzes vom 17. Dezember 1862 und mit Rüdsicht auf das frühere Gesetz vom 18 Mai 1859 erläutert von Dr. Karl Reich, Notar in Wien. Wien : Verlag von Friedrich Manz, 1865. 148 р.

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaisertum Oesterreich. Wien : Aus der Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1859. 654 р.

Die Concursordnung vom 25. December 1868. Mit allen nachträglichen Verordnungen bis Ende December 1870 und mit alphabetischem Register. Wien : Verlag der G.I. Manz`schen Buchhandlung, 1871. 94 р.

Thaller E. Des Faillites en Driot Compare. Paris: Librarire nouvelle de droit et de jurisprudence, 1887. Tome Premier. 414 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень