Зарубіжний досвід розвитку наднаціонального конституціоналізму в Європейському Союзі

Автор(и)

  • С. Фоміна Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.17

Ключові слова:

наднаціональний конституціоналізм, верховенство права, демократія, засади конституціоналізму, правова система, Європейський союз

Анотація

Сучасний конституціоналізм вибудовується від внутрішньодержавного застосування до наднаціонального рівня. Це зумовлюється багатьма чинниками, серед яких спільність цінностей держав-членів ЄС. Безсумнівно, що держави, що об'єднані певним союзом об'єднуються на підставі певних цінностей і критеріїв. Серед яких основоположні засади конституційного права, що і розглядаються в даній статті. 

Першою неоспорною ознакою є верховенство права, що розглядається в статті як на рівні держав-членів ЄС так і на рівні Європейського союзу як окремої правової системи, на основі його інституційної організації.  В статті розглядаються також і засоби контролю, за дотриманням принципу верховенства права. В ЄС є як суто декларативні засоби захисту у вигляді ст. 7 Договору про ЄС так і дієві, як процедура Rule of law framework, що демонструється в статті на прикладі Польщі та конфлікту, що виник навколо змін до законодавства про Верховний суд.  Такий захист, є важливим, оскільки стаття 2 Договору про ЄС містить положення про обов'язковість дотримання принципу верховенства права державами, що бажають отримати членство ЄС.

Неочевидним принципом конституціоналізму є демократія, що і обґрунтовується в даній статті. Європейський Союз застосовує не тільки класичні приклади демократії, такі як представницька демократія за допомогою делегування представників до органів і інституцій Європейського союзу. Цікавою є процедура European Citizen Initiative, що виступає як акт прямої демократії, у відповідності до якої громадяни ЄС можуть безпосередньо впливати на законодавчий процес незалежно від його стадії, а також подавати ініціативи щодо вже наявних актів. Варто зазначити, що дана процедура хоч і нагадує петицію, проте відрізняється від неї в аспекті її процедурного оформлення та умов для подання такої ініціативи,  що і спричинило інтерес до неї в даній статті.

Посилання

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:12012M/TXT. ( дата звернення: 18.06.2022).

Kommers D. German Constitutionalism: A Prolegomenon. Scholarly Works. 98 p.

European Commission: Rule of Law Framework. URL: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effectivejustice/rule-law/rule-law-framework_en. ( дата звернення: 18.06.2022).

Fletcher М. Article 7 sanctions: a legal expert explains the EU’s ‘nuclear option’. http://theconversation.com/article-7-sanctions-a-legal-expertexplains-the-eus-nuclear-option-81724. ( дата звернення: 18.06.2022).

Kochenov D. Busting the myths nuclear: A commentary on Article 7 TEU. EUI Working Paper LAW. 2017. No. 10. P. 3–13.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. A new EU Framework to strengthen the Rule of Law COM/2014/0158 (final). URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0158 ( дата звернення: 18.06.2022).

Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities. URL: https://rm.coe.int/16807096c1 ( дата звернення: 18.06.2022).

Case Parti écologiste “Les Verts” v. European Parliament URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0294. ( дата звернення: 18.06.2022).

Thomas von Danwitz. The Rule of Law in the Recent Jurisprudence of the ECJ. 2014. 1311 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право