Законодавче закріплення авторського права на українських землях австрійської (Австро-Угорської) імперії

Автор(и)

  • Л. Міхневич Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного та кримінального права Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4774-079X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.9

Ключові слова:

цензура, цензурне законодавство, авторське право, літературна власність, пропрієтарна концепція

Анотація

У статті здійснено аналіз ґенези нормативного закріплення авторського права на українських землях Австрійської (Австро-Угорської) імперії. Обґрунтовується теза про те, що становлення авторського права як правового інституту на західноукраїнських землях йшло своєрідним шляхом. Воно формувалося під впливом основних європейських концепцій правової охорони авторського права та законодавчих норм Австрійської держави. Встановлено, що передумовами виникнення авторського права в Європі були поява друкарства, комерціоналізація видавничої справи та професіоналізація літературної діяльності. З’ясовано, що законодавство про авторське право в Австрійській державі було сформоване значно пізніше, ніж у провідних європейських країнах. Спочатку воно існувало як частина цензурного законодавства. Лише в середині ХІХ ст. був прийнятий окремий закон у сфері авторського права. Виявлено, що першим виникло право на літературну власність, а згодом ці ж правові засади були використані для охорони творів композиторів та художників. Доведено тезу про поширення в австрійському праві пропрієтарної концепції авторського права. Зазначено, що до початку ХХ ст. авторське право вже розумілося як виключне право автора на публікацію, відтворення, розповсюдження та переклад твору. Втім законодавство Австрії не виокремлювало особисті немайнові права авторів.

Констатовано, що всі загальні підходити до законодавчого закріплення авторського права в Австрійській державі були поширені й на підконтрольні українські землі. Зазначено, що Австрія, порівняно з іншими державами, які поневолювали українські землі, створила найбільш сприятливі умови для збереження української ідентичності: видавалися україномовні книги, проголошувалася рівноправність мов, перекладалися на українську мову офіційні збірки нормативних актів держави. Врешті це дозволило українцям усвідомити необхідність правової охорони прав інтелектуальної власності.

Посилання

Строк охорони авторського права: історичний аспект https://cedem.org.ua/analytics/avtorske-pravo-stroky/

Austrian Statutes on Censorship and Printing ttps://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRepresentation.php?id=representation_d_1781&pagenumber=1_27&imagesize=middle

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch / https://www.jusline.at/gesetz/abgb

Kawohl, F. (2008) Commentary on German federal copyright directives (1837-1869), in Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Sammer G. Der Öffentlichkeitsbegriff im Urheberrecht Eine kritische Analyse Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Dr. iur. (Doctor iuris) an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. Graz, im Oktober 2009. 306. https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/207391?originalFilename=true

Штурц Г. Рівноправність народностей у конституції та державному управлянні Австрії (1848-1918) / Переклад з німецької Христина Николин. Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2019. 376 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень