Забезпечення права соціального захисту в умовах covid-19

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.15

Ключові слова:

соціальна політика, надомна праця, соціальна підтримка, соціальні права, соціальний захист

Анотація

Починаючи з 2020 року задля стримування пандемії COVID-19 урядами країн були вжиті численні заходи, які, безумовно, здійснювали та продовжують здійснювати величезний вплив на економічне та соціальне життя. Це породжує вагомі наслідки для різних суспільно-політичних сфер та несе значний вплив для системи охорони здоров’я, ринку праці, економіки тощо. Для систем соціального захисту населення пандемія стала своєрідним викликом. В кризових умовах країнам довелось шукати певний баланс для успішного та ефективного управління, де з однієї столони є загроза життю та здоров’ю населення, а з іншої – ризик появи негативних соціальних наслідків спричинених задіянням протиепідеміологічних заходів. Одним із основних заходів реагування стало переорієнтування системи охорони здоров’я на боротьбу з епідемією, в той час як основними ризиками стало підвищення рівня бідності, зменшення рівня зайнятості і доходів населення.

Стаття присвячена дослідженню соціальної політики в Україні під час пандемії COVID-19. Відзначено, що важливим аспектом є здійснення соціальної політики на основі дистрибутивності, тобто провадження компетентними органами своєї діяльності на основі перерозподільчих процесів, орієнтованих на подолання соціально-економічної нерівності серед різних верств населення.

Розглянуто офіційне звернення «Statement on COVID-19 and social rights» щодо впливу COVID-19 на соціальні права Європейського комітету із соціальних прав. Окреслені основні напрямами здійснення соціальної політики. Досліджено та проаналізовано низку нормативно-правових актів з регулювання даного питання. Розглянуто три форми реалізації соціальної підтримки в Україні та їх реалізація. Закцентовано увагу на впровадженні дистанційної форми здійснення працівниками своїх обов’язків, що призвело до виникнення нового виду трудових відносин, які відрізняються своєю реалізацією від звичайних. Обґрунтовано зростаючий рівень цифровізації державних послуг, що стало наслідком існування пандемії COVID-19. Досліджено запровадження цілого комплексу заходів для підтримки населення та бізнесу в Україні, починаючи з 2020 року. Запропоновано розглядаи соціальну підтримку громадян у даний період з двох аспектів, як безпосередню та непряму.

Посилання

Голосніченко Д. І. Соціальне забезпечення громадян в умовах коронавірусу. Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. Одеса: Гельветика, 2020. Т. 2. С. 162-165.

Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: Підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного розвитку. Консесус-прогноз (квітень 2021 р.) / Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=767c9944-87c0-4e5a-81ea-848bc0a7f470&tag=Konsensusprognoz (дата звернення: 15.06.2022)

Сільченко С., Сєрбіна Д. Дистанційна праця: сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання. Підприємництво, господарство, право. 2021. № 1. С. 93-99.

Кодекс Законів про працю України: Закон України від від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1246 (дата звернення: 15.06.2022)

Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг: Закон України від 15.07.2021 № 1689-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text (дата звернення: 14.06.2022)

Латковський П.П. Фінансова політика в умовах військового стану. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 1. С. 223-227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право