Європейська система захисту прав людини: виклики в результаті російського вторгнення в Україну

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.19

Ключові слова:

права людини, Рада Європи, Конвенція, ЄСПЛ, збройний конфлікт, втручання у права

Анотація

У статті проаналізовано виклики, які постали перед європейською системою захисту прав людини, з початку нової повномасштабної фази збройної агресії на території України. Акцентовано увагу на гендерно обумовленому характері аргументації, яка використовувалася російським військово-політичним керівництвом на виправдання вторгнення, зокрема, її схожістю із типовим поясненням кривдника, що вчиняє домашнє насильство. Виокремлено дві великі групи викликів, зумовлених впливом збройного конфлікту після 24.02.2022: до першої віднесено виклики, пов’язані з припиненням членства Російської Федерації у Раді Європи (вихід Російської Федерації з органів Ради Європи, дотримання фінансових зобов’язань, виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та ін.), до другої – які стосуються ймовірної зміни характеру і масштабів звернень до ЄСПЛ. Виходячи з статистичних даних та враховуючи компетенцію Суду розглядати заяви щодо стверджуваних порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Росією до 16.09.2022, а також з огляду на сплановану кампанію подання адвокатами з Росії та окупованих території тисяч заяв проти України для її дискредитації, спрогнозовано зменшення з плином часу частки російських заяв у ЄСПЛ та збільшення частки заяв проти України. Залежно від суб’єктного складу заявників та держав-відповідачів, виокремлено чотири типи потенційних звернень до ЄСПЛ: громадян України та інших осіб, які перебувають/перебували під її юрисдикцією, проти України; громадян України та інших осіб, які перебувають/перебували під її юрисдикцією, до РФ (до 16.09.2022); громадян РФ, які проживають у державах-членах РЄ, проти держав-членів РЄ; громадян України, які отримали тимчасовий захист та перебувають у державах-членах РЄ, проти держав-членів РЄ.

Зроблено припущення, що одним із найбільших викликів як для ЄСПЛ, так і для вітчизняної правової системи, будуть звернення до ЄСПЛ проти України, подані не лише особами, що постраждали від збройної агресії (або їх родичами), але й засудженими особами, зокрема, за скоєння воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду, та особами, які зазнали обмежень своїх прав через сприяння державі-агресору або внаслідок дії правового режиму воєнного стану. У цьому контексті наголошено на необхідності дотримання процесуальних зобов’язань за ст.ст. 2 та 3 Конвенції стосовно ефективного розслідування загибелі людей, тверджень про катування та нелюдське поводження, права на справедливий суд за ст. 6, права на свободу та особисту недоторканність за ст. 5, зокрема при застосуванні запобіжних заходів, «ніякого покарання без закону» за ст. 7, а також алгоритму перевірки виправданості втручання (трискладового тесту) у неабсолютні права, гарантовані Конвенцією, та підкреслено ключову роль мотивованості судових рішень як гарантії запобігання порушення прав людини.

Посилання

Мазурчук В. Сама довела і спровокувала: головні міфи про домашнє насилля. Фак-ти. Здоров’я. 29 липня 2021. URL : https://health.fakty.com.ua/ua/napulsi/aktualno/sama-dovela-i-sprovokuvala-golovni-mify-pro-domashnye-nasyllya/ (дата звернення 03.08.2022).

Путін Зеленському: "Терпи, моя красуне". ВВС News. Україна. 8 лютого 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=aelXMhN4x_M (дата звернення 03.08.2022).

«Терпи, моя красуне»: чому Путін апелює до культури зґвалтування. Повага: кам-панія проти сексизму. 8 лютого 2022. URL: https://povaha.org.ua/terpy-moya-krasune-chomu-putin-apelyuye-do-kultury-zgvaltuvannya/ (дата звернення 03.08.2022).

Білий дім відповів на "терпи, красуне" Путіна: жарти про зґвалтування обурюють. Українська правда. 10 лютого 2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/10/7323455/ (дата звернення 03.08.2022).

Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki, February 9, 2022. The White House. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/02/09/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-february-9-2022/ (дата звернення 03.08.2022).

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами : Закон України від 20.06.2022 № 2319-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2319-20#Text (дата звернення 03.08.2022).

Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Ер з англ. К. : АртЕк, Будапешт, Інститут Конституційної і Законо-давчої політики, 1997. 624 с.

The Russian Federation can no longer be a member State of the Council of Europe, PACE says. URL: https://pace.coe.int/en/news/8638/the-russian-federation-can-no-longer-be-a-member-state-of-the-council-of-europe-pace-says (дата звернення 03.08.2022).

Resolution CM/Res(2022)2 on the cessation of the membership of the Russian Federa-tion to the Council of Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 16 March 2022 at the 1428ter meeting of the Ministers' Deputies. URL: https://www.coe.int/en/web/moscow/-/resolution-cm-res-2022-2-on-the-cessation-of-the-membership-of-the-russian-federation-to-the-council-of-europe (дата звернення 03.08.2022).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4.XI.1950) : ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 03.08.2022).

"На собственных условиях". Какова цена выхода России из Совета Европы? BBC News. Русская служба. 15 марта 2022. URL: https://www.bbc.com/russian/features-60759179 (дата звернення 03.08.2022).

Resolution CM/Res(2022)3 on legal and financial consequences of the cessation of membership of the Russian Federation in the Council of Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 23 March 2022 at the 1429bis meeting of the Ministers' Deputies). URL: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5ee2f (дата звернення 03.08.2022).

Implementing ECHR judgments: latest decisions from the Committee of Ministers. URL: https://www.coe.int/en/web/portal/-/implementing-echr-judgments-latest-decisions-from-the-committee-of-ministe-3 (дата звернення 03.08.2022).

Interim Resolution CM/ResDH(2022)55. Execution of the judgments of the European Court of Human Rights. Georgia v. Russia (I) (Adopted by the Committee of Ministers on 9 March 2022 at the 1428th meeting of the Ministers' Deputies). URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5c8fc (дата звернення 03.08.2022).

Interim Resolution CM/ResDH(2022)54 Execution of the judgments of the European Court of Human Rights. Lashmankin group against Russian Federation (Adopted by the Commit-tee of Ministers on 9 March 2022 at the 1428th meeting of the Ministers' Deputies). URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5c8fa (дата звернення 03.08.2022).

Resolution of the European Court of Human Rights on the consequences of the cessa-tion of membership of the Russian Federation to the Council of Europe in light of Article 58 of the European Convention on Human Rights. 22.03.2022. URL: https://echr.coe.int/Documents/Resolution_ECHR_cessation_membership_Russia_CoE_ENG.pdf (дата звернення 03.08.2022).

European Court of Human Rights. Pending applications allocated to a judicial for-mation. 30/06/2022. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_month_2022_BIL.PDF (дата звернення 03.08.2022).

European Court of Human Rights. Pending applications allocated to a judicial for-mation. 28/02/2022.

Адвокати з Росії й окупованих територій сплановано подають тисячі заяв до ЄСПЛ проти України для її дискредитації – «Схеми». Радіо Свобода. 08 квітня 2021. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-masovi-skarhy-proty-ukrayiny-do-yespl/31193785.html (дата звернення 03.08.2022).

Ukraine v. Russia (re Crimea), nos. 20958/14 and 38334/18. Dec. [GC] 16 December 2020. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207622 (дата звернення 03.08.2022).

Grand Chamber hearing: inter-State case concerning events in eastern Ukraine. Press Release issued by the Registrar of the Court. ECHR 029 (2022). 26.01.2022.

The European Court grants urgent interim measures in application concerning Russian military operations on Ukrainian territory. ECHR 068 (2022). 01.03.2022. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7272764-9905947 (дата звернення 03.08.2022).

Decision of the Court on requests for urgent interim measures in individual applica-tions concerning Russian military operations on Ukrainian territory – Rule 39 of the Rules of Court. ECHR 073 (2022). 04.03.2022. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7277548-9913621 (дата звернення 03.08.2022).

Inter-State case Ukraine v. Russia (X): receipt of completed application form and noti-fication to respondent State. ECHR 220 (2022). 28.06.2022. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7372751-10076076 (дата звернення 03.08.2022).

Applications nos. 25714/16 and 56328/18 Sharlene Ayley and Others against Russia and Angline and Others against Russia lodged on 6 May 2016 and 23 November 2018 respectively. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192578 (дата звернення 03.08.2022).

Application no. 48881/14 Oleg Gennadyevich Sentsov against Russia lodged on 7 July 2014. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186954 (дата звернення 03.08.2022).

Commission recommendation on immediate steps in the context of the Russian inva-sion of Ukraine in relation to investor citizenship schemes and investor residence schemes. Euro-pean Commission. Migration and Home Affairs. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/recommendation-limit-access-individuals-connected-russian-belarusian-government-citizenship_en (дата звернення 03.08.2022).

Естонія почала анулювати візи осіб із символікою на підтримку агресії проти України. Європейська правда. 9 квітня 2022. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/9/7137537/ (дата звернення 03.08.2022).

Julien Da Sois. «On m'a dit que mes virements étaient bloqués parce que j'étais Russe». Le Figaro. 31.03/2022. URL: https://www.lefigaro.fr/conso/on-m-a-dit-que-mes-virements-etaient-bloques-parce-que-j-etais-russe-les-mesaventures-des-russes-avec-les-banques-en-france-20220331 (дата звернення 06.08.2022).

Стогней А., Чурманова К. Токсичные до последней копейки: у россиян начались проблемы в европейских банках. BBC News. Русская служба. 6 апреля 2022. URL: https://www.bbc.com/russian/news-61000346 (дата звернення 06.08.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кри-мінальної відповідальності за колабораційну діяльність : Закон України від 3.03.2022 № 2108-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#n6 (дата звернення 06.08.2022).

Jorgic v. Germany, no. 74613/01, judgment 12 July 2007. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81608 (дата звернення 03.08.2022).

Про санкції : Закон України від 14.08.2014 № 1644-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text (дата звернення 06.08.2022).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення 06.08.2022).

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основні засади приму-сового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39237 (да-та звернення 03.08.2022).

Шабунін В. Уникнути пострілу в ногу: що потрібно змінити в процедурі конфіскації майна росіян і колаборантів. Дзеркало тижня. 4 квітня 2022. URL: https://zn.ua/ukr/LAW/uniknuti-postrilu-v-nohu-shcho-potribno-zminiti-v-protseduri-konfiskatsiji-majna-rosijan-i-kolaborantiv.html (дата звернення 03.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право